Zwembad de Schelp krijgt opnieuw Keurmerk Veilig & Schoon toegekend

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Op 7 december heeft zwembad de Schelp de jaarlijkse audit voor het Keurmerk Veilig & Schoon met een zeer positief oordeel doorlopen. De accommodatie voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen en een set aanvullende kwaliteitseisen die de zwembranche belangrijk vindt in het kader van veiligheid en hygiëne.

Volgens Walter van Krieken, manager van de zwembaden de Schelp en de Melanen, streeft het zwembad er altijd naar zo goed mogelijk aan alle eisen te voldoen. “We zijn er trots op dat we het Keurmerk Veilig & Schoon opnieuw hebben behaald. Een ware teamprestatie. Met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en hygiëne hebben we alles aantoonbaar goed op orde. Kwaliteit, veiligheid en hygiëne zijn voor ons belangrijke thema’s waar we continu aan werken. Het behalen van het keurmerk is voor ons een bevestiging dat we daarin de juiste koers varen. De auditor had geen enkele op- of aanmerking na een lange ochtend alles onder de loep te hebben genomen”

Betekenis Keurmerk Veilig & Schoon

Met het behouden van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van Zwembad de Schelp en de Melanen BV aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en goed worden uitgevoerd door de medewerkers. Voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn concrete calamiteitenplannen, toezichtplannen, brandveiligheid en controle van horeca, speeltoestellen en legionellaveiligheid.

Over het keurmerk

Wettelijke eisen worden steeds strenger en zwembadbezoekers vinden een veilig en schoon zwembad belangrijk. Keurmerk Veilig & Schoon is een initiatief van de zwembranche, waarbij de branche zelf haar verantwoordelijkheid neemt. De betrouwbaarheid van dit keurmerk is gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de overheid. Stichting Zwembadkeur is de organisatie achter het keurmerk.