‘Zwembad-rapportage mag geen afrekenonderzoek worden’

BERGEN OP ZOOM – De Bergse gemeenteraad wil uit de eigen gelederen een stuurgroep oprichten, die nagaat wat er allemaal is misgegaan bij de bouw en het onderhoud van zwembad De Schelp. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zou daarbij de rapportage gaan uitvoeren, onder toezicht van de stuurgroep. Inmiddels hebben zich zijn al twee raadsleden uit de coalitie gemeld: Joost Pals (VVD) en Peter van den Ouden (GroenLinks). Vanuit de coalitie is alleen Carinne Elion (D66) vooralsnog bereid de stuurgroep deel te nemen. Daarbij schort het vooral aan menskracht, zo blijkt. Donderdag 11 oktober beslist de raad over de samenstelling en werkwijze van de stuurgroep. Donderdagavond gaven de diverse fracties al hun mening in de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking. De BSD doet in elk geval niet mee: Van der Kallen voert een eigen onderzoek uit.

D66-raadslid Carinne Elion wil dat er "volkomen duidelijkheid is over de vrijheid van handelen." Zelf is ze namens de oppositiepartijen één van de beoogde leden van de raadstuurgroep die het onderzoek gaat begeleiden. Ook Joost Pals, namens de VVD lid van de stuurgroep, verwacht dat er alle medewerking wordt verleend. "Ook door de directie en het management van De Schelp." Voor hem hoeft het onderzoek niet terug te gaan tot 1998. "Voor ons is het van belang om vanuit de frontrapportage uit 2009 te starten.

Joey van Aken (PvdA) wil een onderzoek waarbij gekeken wordt naar zowel de aanbesteding, de bouw als uitvoering en naar de controle door de jaren heen. Dit zou al moeten beginnen bij de bouwvoorbereidingen in 1998. Van Aken ziet onder zijn fractieleden geen gegadigden voor deelname aan de stuurgroep. "Daar hebben we met twee raadsleden de bemensing niet voor." Van Aken oppert of er welliicht belangstelling is vanuit de twee nieuwe éénmansfracties.

Geen afrekenonderzoek

Evert Weys (GBWP) wil dat het een onderzoek moet zijn "waar iedereen achter kan staan." Er is hem veel aan gelegen om met eendrachtig van start te gaan, met een neutrale insteek: "Het moet geen politiek afrekenonderzoek zijn", zo stelt Weys. De kosten voor het onderzoek 'worden binnen de begroting opgelost' en de GBWP-fractieleider wil een 'zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de raad.' 

BV-constructie

Louis Weyten (Lijst Linssen) vindt het belangrijk hoe de uitgangspunten van het onderzoek worden geformuleerd. Hij vraagt zich af of de BV-constructie, waarvoor de raads destijds heeft gekozen om het zwembad te verzelfstandigen, wel de juiste was. Ton van Dorst (Steunpunt BoZ) wil een 'gedegen onderzoek' naar de sluiting. De focus ligt vanaf het moment 2011: "De vreselijke gebeurtenis in Tilburg, waarbij een baby om het leven is gekomen". Steunpunt zal alleen deelnemen aan de stuurgroep als ook burgerleden zich mogen aanmelden – daarvoor zal mogelijk een wijziging (amendement) van het raadsvoorstel nodig zijn.

Hoogwaardig bureau

Een afgewogen keuze van een 'kwalitatief hoogwaardig bureau' draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek", zo stelt Hans-Peter Verroen (CDA). Wat betreft de 'scope' van het onderzoek, het tijdsvak waarover het zich uitstrekt, zou volgens het CDA aan het bureau in kwestie overgelaten moeten worden. Het doel moet zijn: lessen trekken voor de toekomst.

Overbodig

Ook de éénmansfractie van de SP heeft onvoldoende menskracht beschikbaar om aan de stuurgroep deel te nemen, zegt Theo de Jong. Een stuurgroep vindt de SP'er overbodig; deze zou het onafhankelijk onderzoek alleen maar in de weg kunnen staan. Zijn partij wil wél dat een breed tijdsvak wordt onderzocht – en daar sluit GroenLinks-raadslid Peter van den Ouden zich bij aan. Wat GL betreft is het voldoende als de stuurgroep tot vier raadsleden beperkt blijft -zoals aanvankelijk al het uitgangspunt was. "Tenslotte vindt de oordeelsvorming en besluitvorming in de commissie en raadsvergadering plaats", stelt hij.

Eigen onderzoek BSD

De BSD werkt niet mee aan het raadsonderzoek en voert een eigenstandig onderzoek uit, aldus Louis van der Kallen. "Men doet maar", zegt hij. "Ik zal in de gemeenteraad niet tegenstemmen ook al heb ik geen behoefte aan het voorgestelde raadsonderzoek en ga ik zelf aan de slag." Daarbij gaat hij uit van de opstelling van het bouwbestek in de jaren '90. "Daarbij is gekozen voor bouwconstructies die toen gangbaar waren maar ook op dat moment al ter discussie stonden."

Reactie college

Wethouder Andrew Harijgens noemt het een 'zinvolle discussie'. "Het onderzoek moet gaan naar het herkennen én erkennen van feiten", zo reageert de lokale bewindsman op vragen van Lijst Linssen.