‘Het is niet bedoeld als ondernemertje pesten, het gaat ons om de gemeente’

BERGEN OP ZOOM – De Vereniging Binnenstad maakt zich niet bij iedereen altijd even geliefd. Met name in de strijd om De Zeeland roeren vriend en vijand zich geregeld, met stevige meningen over de gang van zaken. Het bestuur wilde graag nog eens uitleggen waar het hen om te doen is.

Aan het woord zijn voorzitter Piet Juten en secretaris Flip Aertssen. Ze hebben zich inmiddels neergelegd bij het feit dat ze de kwestie ‘Versmarkt’ voor de rechter verloren, maar dat wil niet zeggen dat het dossier ‘De Zeeland’ dicht kan. “Integendeel, er spelen nog meerdere juridische zaken. Die gaan in de basis allemaal om hetzelfde: de gemeente houdt zich niet aan de ooit in het bestemmingsplan opgenomen afspraken.”

Kruimelgevallen

Flip Aertssen vertelt: “In 2012 is vastgesteld wat er in en om De Zeeland mocht gaan gebeuren, zwart op wit. Daar staat bijvoorbeeld expliciet dat alleen grootschalige detailhandel is toegestaan. Dan heb je het over grote winkels die ook grote producten verkopen en niet over wat er nu allemaal gebeurt. Er zijn tevens duidelijke restricties aan het maximale aantal vierkante meters bepaald. Beide afspraken blijken niets waard te zijn. Er wordt gegoogeld met cijfers op een wijze die niemand meer kan volgen en middels de zogeheten ‘kruimelgevallenregeling’ is de ene na de andere winkel hier binnen gehaald. Nou ,dat zijn allang geen kruimelgevallen meer.” De genoemde regel is een landelijke optie waarmee lokale gemeentebesturen een uitzondering op een bestemmingsplan mogen toestaan. In het geval van De Zeeland is geen sprake meer van een uitzondering, vindt Vereniging Binnenstad. Bijna alle detailhandel daar is op die wijze alsnog toegestaan door het college.

Strijden voor een leefbaar centrum

Dat de strijd om de versmarkt verloren werd door de vereniging had ook met de statuten te maken. Die zijn inmiddels aangepast. Wanneer ontwikkelingen buiten het centrum een behoorlijke invloed kunnen hebben op die binnenstad, is dat voldoende reden om er werk van te maken. Piet Juten: “We willen vooral dat het aangenaam blijft in dat stadshart. En als er ontwikkelingen zijn die dat bedreigen komen we in het geweer.” De felheid in de strijd om De Zeeland is vooral ontstaan omdat de gemeente in de ogen van de Vereniging Binnenstad zelf alle in de oorspronkelijke bestemmingsplannen opgenomen restricties overboord gooit. En daarmee een locatie creëert die concurreert met het centrum. “We zijn er niet op uit om ondernemers het leven zuur te maken”, vertelt Juten. "Het gaat ons zelfs niet om Gebri. We vinden dat de gemeente zich aan de oorspronkelijke afspraken moet houden en dat gebeurt steeds niet, vandaar dat er nog drie zaken lopen.”

Parkeren

Aertssen vindt overigens op één punt wel dat Gebri wat te verwijten valt: “In het begin riep woordvoerder Jos Slaats steeds dat het juist een goede ontwikkeling was voor de binnenstad want bezoekers zouden die ook bezoeken. Hij kwam zelfs met een rapport dat aan zou tonen dat heel veel mensen dat deden. Inmiddels staan er borden dat je er alleen mag parkeren als je in De Zeeland moet zijn. Van die bewering is dus weinig over gebleven.”