Meningen over Gebouw-T flink verdeeld, ook in de horeca

BERGEN OP ZOOM – De discussie rondom Gebouw-T neemt steeds heviger vormen aan. Om het poppodium financieel gezond te houden moet er jaarlijks 150.000 euro extra subsidie naar toe. Dat stuit op verzet. Reden voor critici om ook een andere discussie nieuw leven in te blazen: Is het niet vooral oneerlijke concurrentie voor de horeca?

Sinds Gertjan de Koster, directeur van Gebouw-T, een paar maanden geleden liet weten dat zijn organisatie het zo niet redt, is de golf van kritiek alleen maar aangezweld. Iedereen is het eens over het feit dat er bij de start slecht gerekend is, over hoe daar nu mee om te gaan lopen de meningen enorm uiteen. Het College van B&W lijkt voorzichtig voorstander van die extra subsidie toekennen maar de gemeenteraad heeft de nodige twijfels en vragen, ook na een avond waarin directeur De Koster met vragen werd bestookt. Blijkbaar raakte niet iedereen hierdoor overtuigd.

Veel discussie en uiteenlopende meningen

Nu neemt de discussie echter een volgende wending, richting twee pijnpunten die al speelden toen het poppodium slechts een idee was. Niet iedereen ziet de toegevoegde waarde voor de gemeenschap en de horeca roert zich ook weer. In de pers en op social media wordt flink gediscussieerd. Popjournalist Jean-Paul Heck startte op Facebook een 'open dialoog'. Onder zijn contacten natuurlijk veel muziekliefhebbers maar ook daar lopen de meningen uiteen.

Waar het de discussie ‘horeca vs. Gebouw-T’ betreft heeft onder meer OGM (Ondernemers Grote Markt), bij monde van voorzitter Luud van de Ven, laten weten nog altijd grote moeite te hebben met het poppodium. Ook dat blijk echter geen eensgezind geluid. De Bourgondiër, toch een van de grootste bedrijven op de Grote Markt, laat weten er precies tegenovergesteld over te denken. Op hun Facebookpagina valt te lezen: “Wij zijn van mening dat gebouw T het juist heel goed doet, door beginnende en grote artiesten naar Bergen op Zoom te halen. Dit trekt toerisme en Bergenaren naar de stad en dat is voor iedereen goed.”

Opmaat naar annexatie door Cultuurbedrijf?

Het wordt voor het College van B&W er niet eenvoudiger op om Gebouw-T die 150.000 euro jaarlijks te blijven geven. Het tumult stopt niet zomaar en alle kritiek kan moeilijk genegeerd worden. Het zou onze redactie niet verbazen als het tot een organisatorische move leidt en het poppodium uiteindelijk onderdeel wordt van het Cultuurbedrijf, waar Markiezenhof, schouwburg De Maagd en het CKB ook al onder vallen. Dan gaat het geheel op in één begroting en heeft de gemeente meer directe regie over wat er gebeurt, in ieder geval voor de bühne.