Nu al eerste bijeenkomsten in kader 75-jarige bevrijding

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

WEST-BRABANT / BRABANTSE WAL – In het najaar van 2019 herdenkt en viert Zuidwest-Brabant dat deze regio 75 jaar geleden bevrijd werd van het naziregime. De Stichting Bevrijding Brabantse Wal is daarvoor nu al volop actief met voorbereidingen. Deze Stichting stelt zich ten doel om alle oorlogsslachtoffers jaarlijks te blijven herdenken. Daarbij wil zij de Slag om de Schelde die van september tot november 1944 in West Brabant en Zeeland werd uitgevochten, onder de aandacht brengen. Verder stelt zij zich ten doel om de waarde en het belang van leven in vrijheid te benadrukken, bij te dragen aan kennisoverdracht m.b.t. dit onderwerp en het werken aan internationale contacten die haar oorsprong kennen in de Tweede Wereldoorlog.

Deze maand zijn er in deze regio diverse momenten waarop de jaarlijkse herdenkingen plaatsvinden. Een eerste activiteit in dat verband die in onze Zuidwesthoek plaatsvindt en waar de Stichting Bevrijding Brabantse Wal nauw bij betrokken is, vindt plaats op donderdagmiddag 12 oktober aanstaande.

De Stichting Crossroads Brabant 40/45 organiseert dan de bijeenkomst 'Vertel es!'. Crossroads Brabant is een initiatief om het persoonlijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Brabant in samenhang te vertellen en uit te dragen. Met het ‘ophalen’ van persoonlijke verhalen van mensen die de tweede wereldoorlog aan den lijve hebben ondervonden wil Crossroads bij de 75-jarige herdenking in 2019 een boek uitbrengen met 75 van deze verhalen.

Nog niet vertelde verhalen verzamelen

In heel Brabant worden deze verhalen nu opgehaald. Om te bereiken dat u niet te ver hoeft te reizen organiseren we deze bijeenkomsten in uw eigen regio. Deze keer willen we vooral mensen uit de Brabantse Wal gemeenten uitnodigen. Het gaat erom dat nog niet vertelde verhalen worden verteld, waarbij het goed mogelijk is dat elementen als moraal en opgekropte emoties een rol spelen. We zijn er van overtuigd dat er (veel) meer dan toe nu toe bekend is, uit persoonlijke beleving te vertellen is. Met het initiatief van Crossroads hopen we dat die ‘vergeten verhalen’ alsnog opgetekend kunnen worden.

Op donderdag 12 oktober 2017 vindt om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur), in Café Non Plus Ultra, Grindweg 2, Woensdrecht een bijeenkomst plaats waar iedereen van harte is uitgenodigd om hún persoonlijk verhaal te komen vertellen. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn daarbij natuurlijk ook van harte welkom. Om een inschatting te kunnen maken van de belangstelling voor deze middag wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden op het mailadres: info@erfgoedbrabant.nl

Deze activiteit is ook opgenomen in de KijkopBergenopZoom.nl agenda.