Parkeerbeleid tegen het licht gehouden

BERGEN OP ZOOM – De gemeente blijft zoeken naar de juiste invulling van het parkeerbeleid, met name in en om de binnenstad. Er geldt sinds kort een deels aangepaste tarief in de parkeergarages en in samenspraak met de ondernemersvereniging wordt tevens opnieuw naar het totale parkeeraanbod gekeken.

Tot voor kort golden op zogeheten’ achteraf betaald parkeerlocaties’ in de avonduren andere tarieven dan overdag. Dat is nu voorbij, het voormalige dagtarief geldt nu altijd. Wethouder Yvonne Kammeijer stelt dat dit vooral uit efficiencyoverwegingen is gebeurt. Het zal niet de laatste wijziging zijn die dit jaar wordt doorgevoerd in het Bergse parkeerbeleid.

Betaald parkeren amper bepalend voor bezoek

Heel veel gemeentes worstelen met de vraag of betaald parkeren, dan wel het afschaffen daarvan, een serieuze invloed heeft op het bezoekersaantal. Het wordt dan ook geregeld onderzocht en uit die resultaten blijkt vaak dat het weinig verschil maakt. Veel bepalender is hoe aantrekkelijk een winkelcentrum is. Als men er graag komt, betaalt men ook die parkeerkosten gewoon. Toch is het Bergse college in overleg met Sterck over het parkeren. Niet alleen vanwege de tarieven maar tevens omdat er nog slagen te maken zijn in bewegwijzering, de uitstraling van locaties en de verdeling over het centrum.

Raad moet opdracht herzien om slagen te kunnen maken

Wethouders Kammeijer en Patrick van der Velden vertelden woensdagmorgen, tijdens de wekelijkse persconferentie, dat ze van de raad een financiële opdracht hebben inzake parkeren. Om daar aan te voldoen zijn zekere tarieven nodig en kan wellicht niet aan alle gewenste verbeteringen worden voldaan. Daarom willen zij nog voor de zomer een nieuw voorstel presenteren aan de politiek. Daarin worden eveneens wensen van de binnenstadondernemers opgenomen die tijdens de overleggen naar voren komen. Over die totaalaanpak zal de raad een nieuwe uitspraak moeten doen. Dit plan zal niet alleen over parkeren en tarieven gaan, maar mede over duidelijke bewegwijzering, routes en het aantrekkelijker en veiliger maken van locaties. De plannen rondom de entree van parkeergarage Achter de Grote Markt zijn hiervan een goed voorbeeld.

Stockfoto: © Pixabay/Rudy and Peter Skitterians (Skitterphoto)