Thema Gròòt Berregs Diktee 2018: ‘Oe gek ken ’t lòòpe’

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Dialectgenootschap de Berregse Kamer organiseert voor de vijfde keer een schrijfwedstrijd. Wie schrijft het Gròòt Berregs Diktee 2018 met als thema:’ Oe gek ken ’t lòòpe’?

Soms gebeuren er dingen waarvan je, meestal achteraf, denkt: Hoe heeft dat nou toch zo kunnen gebeuren? Oftewel: ‘Oe gek ken ’t lòòpe’. Dialectgenootschap de Berregse Kamer is erg nieuwsgierig naar dat soort verhalen. Schrijf ze op en stuur ze in. Wie weet, misschien is een van die verhalen wel het Gròòt Berregs Diktee 2018!

Hoe schrijft men een dictee?

Een Berregs dictee is niet anders dan, gewoon, een leutig verhaaltje in het dialect. Aan de schrijvers wordt gevraagd zich te houden aan de volgende spelregels;

  1. Het thema voor 2018 is ‘Oe gek ken ‘t lòòpe’. Dit hoeft niet de titel van het diktee te zijn.
  2. Het dictee bestaat uit een verhaaltje van minimaal 175 en maximaal 250 woorden.
  3. Het dictee wordt, naar beste vermogen, in het Berregs geschreven. Het hoeft geen foutloos Bergs te zijn, maar er wordt wel verlangd dat men zijn beste beentje voor zet. De Berregse Kamer zal het dictee corrigeren.
  4. Het dictee moet ingeleverd worden vóór maandag 4 september 2017 op het e-mailadres: info@deberregsekamer.nl
  5. De schrijver moet met naam en adres bekend zijn bij De Berregse Kamer en aanwezig kunnen zijn tijdens ’t Gròòt Berregs Diktee’ op 24 januari 2018.

Hoe wordt het winnende dictee gekozen?

In een speciale vergadering van De Berregse Kamer worden de ingezonden dictees, anoniem, voorgelezen. Het leukste dictee wordt uitgekozen. De winnaar wordt pas bekendgemaakt op de avond van 't Gròòt Berregs Diktee op woensdag 24 januari 2018. Hij/zij wordt beloond met een prachtige prijs en eeuwige roem.

In 2017 was Stefaan Verheugt de winnaar van de schrijfwedstrijd. Eerdere edities werden gewonnen door onder andere Mart Franken en Roel Soffers.

Foto (dictee 2017) © KijkopBergenopZoom.nl