Bergse VVD vraagt zich af: zijn hier ook scholen die ‘gevoelige’ onderwerpen schuwen?

BERGEN OP ZOOM – Het Bergse VVD duoburgerlid Ahmet Yagbakar vraagt zich namens zijn partij af of er ook in deze gemeente basisscholen zijn die onderwerpen als religie, seksualiteit, terrorisme of politieke situaties in bepaalde landen liever negeren dan bespreken in de klas. Een landelijk onderzoek geeft namelijk verontrustende cijfers.

Uit een recent onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs is gebleken dat op steeds meer scholen bepaalde onderwerpen niet meer met kinderen worden besproken. Dat beperkt zich niet tot het basisonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs komt dit in toenemende mate voor. Eén op de negen docenten in het voortgezet onderwijs behandelt gevoelige onderwerpen niet in de klas. De onderwerpen die vermeden worden zijn dezelfde als op lagere scholen. Blijkbaar zijn onderwerpen als seksuele voorlichting of homoseksualiteit steeds vaker taboe. Ook over zaken als religie kan niet worden gesproken en hetzelfde geldt voor zaken als terrorisme, slavernij en de politieke situaties in bepaalde landen.

Onderwijs over zaken als dit voorkomt problemen

“De Bergse VVD-fractie vindt juist dat het bespreekbaar maken van dergelijke onderwerpen bij kan dragen aan een betere deelname aan de maatschappij”, schrijft Ahmet Yagbakar. Ook draagt het bij aan wederzijds begrip en respect en het voorkomt kloven in de maatschappij, meldt het duoburgerlid. “Dit kan tevens ervoor zorgen dat onze fatsoensregels en normen en waarden beter bekend worden binnen de scholen”, vervolgt hij. “Hierdoor zal de neiging om bijvoorbeeld kattenkwaad uit te halen sterk kunnen verminderen. Immers, jong geleerd is oud gedaan.” Zijn partij wil weten van het college of er ook in deze gemeente scholen zijn waar maatschappelijke onderwerpen bewust genegeerd worden en zo ja, of hier wat mee wordt gedaan door de gemeente. Tevens vraagt de VVD wat er aan wordt gedaan om dergelijke situaties lokaal te voorkomen.

Foto (horen, zien en zwijgen): © Pixabay/Dean Moriarty (terimakasih0)