Bouwen voor bedrijven in Bergen op Zoom stuk eenvoudiger

Het wordt voor bedrijven die zich willen vestigen in Bergen op Zoom, of die grote aanpassingen willen doen aan bestaande panden, een stuk eenvoudiger om daar snel mee te beginnen. Een aanpassing in de zogeheten Crisis- en Herstelwet maakt dit mogelijk. Bergen op Zoom is specifiek genoemd als gemeente waar de bouwvergunning niet hoeft te wachten op de milieuvergunning. Bedrijven kunnen daardoor vaak al binnen acht weken na het indienen van de bouwaanvraag starten met de bouw of verbouw van hun pand. In veel gevallen betekent dat een tijdwinst van een half jaar.

Dat er specifiek een uitzondering wordt gemaakt voor de gemeente Bergen op Zoom, komt doordat de gemeente hier proactief in heeft opgetreden en vroeg om die vergunningstrajecten te mogen ontkoppelen. De aanpassing levert in procedures betreffende omgevingsvergunningen veel tijdwinst op.

Wanneer een bedrijf normaal gesproken een wat groter bouwplan wil realiseren, moeten alle vergunningen in één procedure worden verkregen. Die koppeling lijkt handig en logisch, maar in de praktijk houdt het de realisatie van plannen vooral op, terwijl die milieuvergunning prima apart geregeld kan worden. Bergen op Zoom mag die procedures nu inderdaad gescheiden laten verlopen, waardoor ondernemers veel eerder met de werkelijke bouw kunnen beginnen.

Goed voor de bedrijven en voor de gemeente

Wethouder Ad Coppens (Economische Zaken) vindt dat Bergen op Zoom op deze manier het bedrijfsleven en mogelijke investeerders behoorliijk tegemoetkomt. Hij laat weten: “Uiteraard denken we ook op andere manieren mee. Niet voor niets hebben we nog niet zo heel lang geleden een economisch stimuleringsfonds ingesteld en krijgen bedrijven via Aangenaam Bergen op Zoom alle mogelijke ondersteuning. Nu kan er ook nog eens tijdswinst geboekt worden bij de bouw of verbouw van bedrijfspanden. Wat dat betreft doen we er alles aan om de werkgelegenheid in Bergen op Zoom te vergroten en grijpen we iedere gelegenheid aan om ondernemers in onze stad zo goed mogelijk te faciliteren.”