BSD maakt zich zorgen over woonruimte jongeren

BERGEN OP ZOOM – Namens zijn fractie heeft BSD'er Peet Bakx een brief gestuurd naar het college. Daarin stelt hij een vermeend tekort aan woonruimte voor jongeren aan de kaak. Er wordt wel veel gebouwd, constateert zijn partij, maar alleen in een hoog segment en dus onbetaalbaar voor starters.

De BSD zegt steeds meer berichten te krijgen van Bergse jongeren die naarstig op zoek zijn naar betaalbare en goede woningen. Ze staan wel ingeschreven, maar komen niet in aanmerking voor goede huisvesting of kunnen de huurprijzen niet betalen. Ook op hypotheken hoeven ze vaak niet te rekenen. Het enige alternatief: antikraak wonen, is niet voor iedereen een optie.

Oplossing

De vele nieuwbouwprojecten die overal ontstaan zijn niet haalbaar voor jongeren en mensen met een laag inkomen. Bakx schrijft te snappen waarom de gemeente voor hoog-segment woningen kiest: “Dure projecten hebben een hogere grondprijs opbrengst.” Hij wil in een volgende bijeenkomst van de commissie Stad en Ruimte echter aandacht voor woningzoekenden die hier niet de inkomsten voor hebben en heeft ook al oplossingen in gedachten.

“We zien om ons heen in andere steden van dit soort leuke, goedkope en deugdelijke sociale woningbouw.” De BSD’er doelt op de meegestuurde foto’s en geeft aan dat het ook voor de Bergse woningzoekenden een uitkomst zou kunnen zijn. Hij ziet zelfs een bijkomend voordeel: dergelijke duurzame en eenvoudig verplaatsbare woningen zijn tevens inzetbaar voor het onderbrengen van statushouders of vluchtelingen, op elke denkbare plaats. Bovendien vallen de kosten per unit mee, aldus de brief: 50.000 euro per stuk. Van het college wil de BSD weten of er al werk wordt gemaakt van meer woonruimte voor de doelgroep jongeren en mensen met een laag inkomen. Ook vraagt de brief of er op korte termijn op concrete voorzieningen kan worden gerekend.