CDA verwijst nog eens naar meer en beter gebruik Binnenschelde

BERGEN OP ZOOM – CDA fractievoorzitter Annette Stinenbosch wijst in een brief het college van B en W nog eens op de Binnenschelde. Haar partij vindt het een wat typische volgorde dat er veel werk wordt gemaakt van wonen en recreëren aan het water maar nog niet van de basis, de plas zelf.

Stinenbosch verwijst uitgebreid naar de ideeën van oud-ingenieur Cees Jongejan. Hij stelt onder meer voor om een deel van de Binnenschelde uit te baggeren. Een pijpverbinding met de Oosterschelde zou voor verbeterde waterkwaliteit moeten zorgen. Dat biedt, aldus het CDA; “Gigantische mooie mogelijkheden voor waterrecreatie.” Voor een stad die zich als toeristische en recreatief wil profileren van groot belang. “Water moet uitnodigen om te kunnen zwemmen, zeilen, surfen et cetera.”

Water zelf blijft achter in kwaliteit

De ontwikkelingen van nu zijn er vooral op gericht om alles te doen in en aan de omgeving maar niet om de Binnenschelde zelf aan te pakken, signaleren de Christendemocraten. Er wordt gesproken over verzilting maar pas in 2028. Daar wil het Bergse CDA niet op wachten. Ze delen de mening van Jongejan dat de gemeente ook hier op korte termijn aan de slag moet. Onder het motto 'Beter een kleiner goed water dan een groot onbruikbaar', stelt de brief voor in ieder geval een deel uit te diepen en meer werk te maken van het onderhoud van de Binnenschelde, zoals regelmatig maaien en het in de zomer wekelijks onderhouden van de verbrede stranden.

Nieuwe brug

Het plan van ingenieur Jongejan omvat tevens een brug, die het achterste deel van De Plaat verbindt met de Waterschans. Ook daar voelt het CDA veel voor, als deze een vorm krijgt die niet het meer in tweeën deelt. Als onderdeel van recreëren en toegankelijkheid maar ook om in geval van nood als extra vluchtroute te dienen voor de Plaatbewoners.

Van het college wil Stinenbosch weten of er op korte termijn iets aan de bodem- en waterkwaliteit kan worden gedaan, of het deels alvast uitdiepen mogelijk is en of de gemeente het eens is met de gedachte dat er op korte termijn iets met het water moet gebeuren. Tevens vraagt ze naar een beter onderhoudsplan voor de verblijfsruimte om het water én naar de gemeentelijke mening over een nieuwe verbindingsbrug.