Dialysecentrum en Scopiecentrum Bravis ziekenhuis trots op keurmerken

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Het Dialysecentrum heeft opnieuw het HKZ-certificaat toegekend gekregen. Dit keurmerk wordt verstrekt door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De toetsing vindt om de drie jaar plaats.

“In twee dagen tijd licht een beoordelingscommissie de hele afdeling door”, meldt Bregje Simons, team leidinggevende van het Dialysecentrum. “Niet alleen nemen de commissieleden de procedures en werkwijzen onder de loep, ook wordt gesproken met medewerkers en patiënten. Zeker die laatste gesprekken vielen zeer gunstig uit. De patiënten gaven het Dialysecentrum een 9. Ze vinden het vooral fijn dat er één team staat.”

Topprestatie

Dat is een topprestatie, stelt Ilona Mooij, zorgmanager Interne Geneeskunde. “Zeker als je bedenkt dat het team een herverdeling van zorg, verbouwing en verhuizing achter de rug heeft”, zegt ze lovend. “Daarvoor alle lof. Bovendien vond de beoordeling volgens nieuwe normen plaats, die meer op risicomanagement zijn gericht.” Sinds 1 april is het Dialysecentrum gevestigd op de vernieuwde afdeling 2C op de locatie Roosendaal. “De officiële opening volgt nog”, belooft Bregje.

Bevolkingsonderzoek

Het Scopiecentrum is ook het komend jaar geauditeerd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Deelnemers aan het onderzoek met een afwijkende uitslag kunnen in het Bravis ziekenhuis een onderzoek ondergaan. “We voldoen aan alle richtlijnen”, vertelt Yvonne Voorheijen, team leidinggevende Scopiecentrum. “De mensen kunnen snel bij ons terecht en hebben binnen de gestelde termijn de uitslag. Ook verloopt het verdere proces op de juiste manier.” Het Scopiecentrum is gevestigd in zowel Roosendaal als Bergen op Zoom. “De medewerkers en artsen werken op beide locaties en vormen één hecht team.”