GBWP vraagt zich af of inburgering hier wel op orde is

BERGEN OP ZOOM – Sinds 2016 moeten statushouders van de gemeente waar ze verblijven een zogeheten participatieverklaringstraject aangeboden krijgen. Dat is om de inburgering te stimuleren. Toch geven landelijke cijfers aan dat die beoogde integratie alleen maar minder goed verloopt. Voor GBWP reden om aan het Bergse college te vragen hoe het er hier voor staat.

Duo-burgerlid Conny Korstanje en fractievoorzitter Evert Weys schrijven aan het college: “De indruk ontstaat dat de gemeente Bergen op Zoom de verhoogde asielinstroom niet aankan en onvoldoende regie voert op dit dossier. Dit baart ons grote zorgen!

Ze stellen steeds meer berichten te krijgen dat de integratie en maatschappelijke begeleiding van statushouders behoorlijk te wensen overlaten: “Mensen volgen geen inburgeringscursus of scholing en halen de benodigde resultaten niet. De oorzaken hiervoor zijn divers maar het lijkt zo te zijn dat zaken zoals schulden, verslavingsproblematiek en psychische klachten daar een belangrijke rol in spelen.”

Volgens GBWP ontbreekt het aan een aantal zaken: begeleiding en behandeling maar ook controle en handhaving. De partij vraagt zich af of de gemeente de ‘verhoogde asielinstroom’ wel aan kan en wil zo snel mogelijk duidelijkheid hierover van het college.