GBWP wijst college op gesloten groepsruimten Zoomflat, Elsenborch en Fonteyne

BERGEN OP ZOOM – Raadsleden Dyana Rommens en Betsy de Kock wijzen B en W in een brief op een verhaal dat hen ter ore kwam via een bewoner van de Zoomflat. De groepsruimte daar zou gesloten zijn, net als die van De Elsenborch en Aen De Fonteine.

Er vinden dus ook geen groepsactiviteiten meer plaats in die complexen, nu de betreffende ruimten door Stadlander gesloten zijn, schrijft de GBWP-fractie. Ouderen die ergens aan deel willen nemen zijn genoodzaakt hun heil te zoeken bij bijvoorbeeld wijkhuizen. Ze zijn alleen niet allemaal even mobiel dus voor een aantal is dat helemaal geen optie. Mee blijven doen en anderen ontmoeten wordt voor sommige ouderen wel erg moeilijk, zo niet onmogelijk.

Van het college wil GBWP weten of deze ontwikkeling bekend is bij de gemeente en in hoeverre gevonden wordt dat dit past in het ‘ontmoeten in de wijk’. Tevens zou de fractie graag zien dat er wordt gemonitord in hoeverre bewoners van de Zoomflat, Elsenborch en Aen De Fonteine daadwerkelijk in die wijkhuizen komen.

Stockfoto: Pixaby/Sabine van Erp