Gevaarlijke kruisingen lijken mee te vallen

BERGEN OP ZOOM – Op 20 juni stelde de GBWP vragen aan het college over een aantal verkeerssituaties die de partij als onveilig aanmerkte. De soep lijkt niet zo heet gegeten te worden als de betreffende brief deed vermoeden, aldus een antwoord van de gemeente.

Volgens de GBWP zou op de kruising van de Antwerpsestraatweg en Rembrandtstraat, bij de stoplichten, veel te hard gereden worden. Dit ondanks de aangelegde wegversmallingen. Oversteken is daardoor een hachelijke kwestie, stelt de partij, en geparkeerde auto’s lopen risico op schade. De gemeente laat weten dat vanwege het voetgangersstoplicht en een verhoogd middeneiland oversteken er juist erg veilig kan. Er zijn ook geen ongevallen bekend die in de afgelopen vijf jaren hebben plaatsgevonden. Reden genoeg om oversteek als veilig te kenmerken. Omdat dit deel van de Antwerpsestraat nog gereconstrueerd gaat worden, zal tevens dit deel van de weg opnieuw onder de loep genomen worden. Een termijn is daarvoor nog niet bekend.

Oversteek Juvenaatplein

De oversteek aan de Antwerpsestraat ter hoogte van het Juvenaatplein zou eveneens niet veilig zijn, met name voor oudere mensen. Daar is door de gemeente echter al actie op ondernomen, aldus het antwoord. Er was inderdaad een melding en met een bewoner van de Juvenaatflat is daarom een gesprek ter plaatse gevoerd, waarna extra bebording en belijning zijn aangebracht. Omdat dit weggedeelte de komende járen eveneens op de schop gaat, zal de situatie daarna vast nog verder wijzigen.

Kruispunt Gentiaanstraat – Ericalaan

Als laatste noemde de GBWP het kruispunt Gentiaanstraat – Ericalaan, waar automobilisten vanuit de Meidoornlaan met hoge snelheid aan komen rijden. De gemeente beschikt echter over GPS-gegevens, die laten zien dat de rijsnelheid hier gemiddeld 30 km per uur is en dus niet te hoog. Toch gaat ook deze weg veranderen, als onderdeel uit van de herstructurering Gageldonk-West. Dit staat voor 2019 – 2020 op de planning. De betreffende projectleider wordt gevraagd te bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om deze kruising veilig te houden.

Stockfoto (uitsnede): Pixabay / Kai Kalhh