BSD wil Ravelijn weer vrij toegankelijk maken

Vorige maand is het gerestaureerde Ravelijn feestelijk heropend. De BSD wil dat het monumentale vestingwerk ook buiten evenementen vrij toegankelijk blijft voor het publiek, net als vóór de restauratie. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De BSD-fractie wil dat het gerestaureerde Ravelijn op den Zoom, het laatste complete onderdeel van de vesting van Van Coehoorn, weer vrij toegankelijk wordt. In een dringende oproep aan het college van B&W vraagt BSD-voorman Louis van der Kallen om de 'feitelijke onttrekking van het Ravelijn aan het openbaar gebied te herzien'. Ook heeft hij zowel het ministerie van OCW als het Brabantse provinciebestuur aangeschreven om de gemeente hiertoe te bewegen 'met alles wat in het vermogen ligt'.

"Met enige verbijstering" heeft de BSD-fractie kennisgenomen van uw besluit het Ravelijn niet meer te beschouwen als openbaar gebied, zo stelt BSD-voorman Louis van der Kallen. De toegang tot het monumentale vestingwerk wordt beperkt tot de zondagmiddagen, onder betaling van 3 euro entrée per persoon. "De BSD fractie vindt dit geen goede ontwikkeling", vindt Van der Kallen. "Een object, eigendom van de gemeente dat met veel geld is gerestaureerd, behoort zoveel mogelijk openbaar te zijn." En dat is altijd al zo geweest bij het Ravelijn, aldus het raadslid. "Een oase van rust, waar genoten werd."

Ministerie en provinciebestuur

Van der Kallen laat het echter niet bij een oproep aan het college. Ook heeft hij brieven gestuurd aan zowel het ministerie van OCW als het Brabantse college van Gedeputeerde Staten, die de restauratie financieel hebben ondersteund. Daarin vraagt hij de beide instanties om het Bergse college 'aan te sporen het beleid te herzien'. "Het openlucht gedeelte van het Ravelijn is, zolang als ik mij kan herinneren, openbaar terrein geweest en maakte deel uit van wandelgebied in en rond het Anton van Duinkerkenpark", schrijft hij. Van der Kallen memoreert aan zijn eigen herinneringen van 38 jaar geleden, toen hij als jonge vader met zijn zoon daar ging wandelen en een boek lezen. "Uit de wind en in de zon was een verblijf op dit vestingwerk, ook op relatief koude dagen, een aangename en rustige plek. Een relatief stille plek aan de rand van het centrum, waar de wallen de geluiden van de stad grotendeels buiten hielden."

Plek van rust en overdenking

Volgens Van der Kallen is toegang alleen nog mogelijk bij evenementen en op zondagdagen. Vrij binnenlopen op willekeurige andere momenten is er niet meer bij, en daarmee wordt de bevolking een 'prachtige plek van rust en overdenking' ontnomen. "Ik verzoek u alles te doen wat in uw vermogen ligt om het college van B&W van Bergen op Zoom te bewegen het Ravelijn overdag weer vrij toegankelijk te maken", zo schrijft Van der Kallen aan zowel het ministerie als het provinciebestuur, "zodat die plek weer de rol kan vervullen die haar zo vele jaren heeft gepast en mensen als ik een mooie herinnering heeft gegeven."