Goedkeuring van rechtbank voor noodlokalen in het Fons Gieles Plantsoen

De voorzieningenrechter in Breda heeft uitgesproken dat de noodlokalen die zijn geplaatst in het Fons Gieles Plantsoen, in gebruik genomen mogen worden.

Omwonenden hadden een voorlopige voorziening aangevraagd om dit te voorkomen. De rechter heeft hun verzoek afgewezen. Leerlingen van basisschool De Zeeridder kunnen de lokalen volgende week dus gaan gebruiken.

Huisvestingsplicht

Gemeenten in Nederland hebben een huisvestingsplicht voor scholen. Dat betekent dat gemeenten onder andere basisscholen een passend gebouw moeten bieden. Basisschool De Zeeridder groeit snel. Daardoor passen de kinderen niet meer allemaal in het gebouw de Brede School Borgvliet. Voor dit huisvestingsprobleem heeft de gemeente meerdere oplossingen onderzocht.

Wethouder Verroen, verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen, is blij met de uitspraak. “Wij zijn heel blij dat de leerlingen van De Zeeridder gewoon naar school kunnen. Omdat de beoogde ruimten in de Brede School Borgvliet niet zijn vrijgekomen, is een ruimtetekort ontstaan voor de kinderen van De Zeeridder. Daarom heeft de gemeente noodlokalen moeten plaatsen. Om een goede oplossing te vinden is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen van kinderen, ouders, leerkrachten en de omwonenden.

De gemeente heeft hierbij geoordeeld dat de belangen van de kinderen en het onderwijs zwaar wegen. De conclusie was, dat er geen alternatieve oplossing mogelijk was dan de huidige locatie in het Fons Gieles Plantsoen. Daarom is de gemeente erg blij dat we de noodlokalen mogen gebruiken.”

Weerstand en overleg

Bij het in beeld komen van het Fons Gieles Plantsoen als mogelijke oplossing, ontstond ook weerstand bij omwonenden. De burgemeester, wethouder, raadsleden en een aantal ambtenaren zijn met hen in gesprek gegaan. Helaas hebben de gesprekken de weerstand niet weg kunnen nemen, en hebben omwonenden een voorlopige voorziening aangevraagd.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de noodlokalen in gebruik genomen mogen worden. De gemeente is uiteraard opgelucht dat de leerlingen na de zomervakantie gewoon naar school kunnen, maar begrijpt ook dat deze uitspraak voor omwonenden niet is wat zij hadden gehoopt. Als de scholen weer zijn begonnen, gaan we daarom met bewoners, de scholen en de wijkagent in gesprek.