‘Groenstrook Julianastraat opofferen voor parkeervakken’

HALSTEREN – Ook in Halsteren is de lokale partij GBWP alert op verkeers- en parkeeroverlast. Zo is het in Halsterse GBWP-raadslid Piet Roosendaal in de pen geklommen om de problematiek rondom de Julianastraat bij het college van B&W aan de orde te stellen. De parkeerdruk is daar zeer hoog; de rechterzijde is een groenstrook en die zou beter benut kunnen worden voor parkeerplaatsen, zoals aan de overzijde van de straat.

In het eerste gedeelte van de Julianastraat in Halsteren, vanaf de Kapelaan Molstraat tot de Vijverstraat zijn er voor bewoners en voor het doorgaand verkeer veel problemen met parkeren en de doorstroming van het verkeer, schrijft het GBWP-raadslid. "Aan de linkerzijde zijn parkeervakken aangelegd, aan de rechterzijde is een brede groenstrook." Bewoners aan de rechterzijde van de straat zetten hier nu al noodgedwongen hun auto's neer. "Als dit niet wordt gedaan, kunnen er geen auto’s elkaar passeren."

Rijwoningen

Dit gedeelte van de Julianastraat bestaat uit rijtwoningen, benadrukt de lokale politicus: "Er is geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren." GBWP zou daarom graag zien, dat het college bekijkt welke oplossingen er zijn om het parkeren en de doorstroming van het verkeer ter plaatse te verbeteren, zo stelt hij in zijn brief. Oók als zou blijken dat het weghalen van de groenstrook niet mogelijk zou zijn. (Foto: GBWP)