‘Het Slotakkoord’ zamelde 24.268 euro in voor Hospice De Markies

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Benefietactie ‘Guus de Waal – Het Slotakkoord’, een initiatief van de broers Paul, Jasper en Guus de Waal, heeft 24.268 euro opgebracht ten bate van Hospice De Markies in Bergen op Zoom. De actie bestond uit een concert met het puikje van de Bergse muziekwereld, inclusief internationale toppers, en een veiling.

Het benefietconcert op zondag 15 oktober was stijf uitverkocht. Aanwezigen werden voor de pauze getrakteerd op een indrukwekkend en bij tijd en wijle ontroerend opreden van een speciaal voor de gelegenheid samengesteld 72-koppig harmonieorkest onder leiding van dirigent Jasper de Waal. De muzikanten, voor het merendeel amateurs, werden geselecteerd uit de grotere muziekgezelschappen en ensembles die Bergen op Zoom rijk is. 

Hoog niveau

Dat Bergen op Zoom veel muzikaal talent herbergt, bewezen ook de Bergse solisten die normaal op internationale podia te vinden zijn, maar afgelopen zondag hun agenda vrijmaakten om  terug te keren naar een bijzonder podium in hun geboortestad. Violist Jeroen de Groot speelde virtuoos Schindler’s List, trompettist Frank van der Poel nam onder meer het aangrijpende Sorry van Kyteman voor zijn rekening en eerste-klarinettist Maarten Stalpers speelde zijn eigen compositie ‘Gloom’. Meester-jazzpianist Jasper Soffers trad op met zijn combo. Waarbij zijn zus Stephanie de zang voor haar rekening nam.

Tot de aanwezigen hoorde een troste burgemeester Frank Petter, tevens lid van het Comité van Aanbeveling van Het Slotakkoord. “Mooi dat jullie er voor gezorgd hebben dat uit iets intens verdrietigs iets moois is voorgekomen”, sprak hij de drie broers de Waal toe. “En mooi dat de vrijwilligers en verpleegkundigen van Hospice De Markies even in de spotlights komen te staan.”

Hartverwarmend

Paul de Waal: “Mijn broers en ik zijn overweldigd door de ontvangst die ons initiatief kreeg in Bergen op Zoom. De vanzelfsprekendheid waarmee iedereen die we benaderden, meteen in actie kwam, is hartverwarmend. We kijken met zeer veel trots en voldoening terug op het concert. De muzikanten leverden een wereldprestatie. Of ze nou top-amateur of top-professional waren. Het was soms muisstil in De Stoelemat. Ontroering en plezier gingen hand in hand. We maken een diepe buiging voor alle muzikanten, muziekgezelschappen, sponsoren, vrijwilligers en de mensen die hebben bijdragen aan onze veiling”.

De benefietactie kent een opbrengst van 24,268 euro. Een cheque met dat bedrag werd door de drie broers overhandigd aan Jac Bruininkx, voorzitter van Stichting Vrienden van Hospice De Markies. Alle vrijwilligers en medewerkers van het hospice werden door de broers nog eens extra bedankt en in het zonnetje gezet door vrijwilliger Cockie van Tilburg een fraaie bos bloemen aan te bieden.

'Het Slotakkoord' was een initiatief van Guus jr., Jasper en Paul de Waal, zonen van de in 2016 overleden Bergse muzikant Guus de Waal. Zij waren tijdens de laatste dagen van hun vader danig onder de indruk van de zorg in Hospice de Markies in Bergen op Zoom en wilden graag wat terug doen voor het hospice, de medewerkers en de vele vrijwilligers.

Foto: Pixabay/Steve Buissinne