Lang niet alle omwonenden blij met plan nieuwe windmolens

BERGEN OP ZOOM – In de Auvergnepolder komen vier nieuwe windmolens en daar is het nodige om te doen. Een aantal omwonenden heeft zich verzameld en laat zowel de politiek als het college en de media weten waarom zij niet blij zijn met de plannen.

Al in maart dienden de omwonenden een brief in bij het college, met daarin hun bezwaren. Na een plichtmatige ontvangstbevestiging bleef het echter verder stil, vandaar dat deze week de politieke fracties en de pers zijn benaderd. Het bedrijf Innogy gaat vier nieuwe exemplaren plaatsen in de polder en er is om meerdere redenen onvrede vanwege dit plan.

Zelfs gezondheidsklachten mogelijk

Een aantal mensen in de buurt vreest meerdere vormen van overlast, bestaande uit bijvoorbeeld geluidsoverlast, slagschaduw, lichteffecten in de nacht en nadelige gevolgen voor de natuur, veiligheid en het uitzicht. De geluidshinder kan op termijn zelfs effect hebben op de gezondheid van mensen. Daar wordt volgens de omwonenden door Innogy echter over gezwegen. Er is aan wettelijke normen voldaan in de gepresenteerde plannen maar meer ook niet. En zelfs daarover zijn twijfels, meldt een brief met standpunten.

Meer vermogen

Om een milieueffectrapportage te voorkomen is aangekondigd dat de te plaatsen windmolens worden begrensd op 15 MW. Feitelijk hebben de machines echter meer vermogen. De briefschrijvers lijken te betwijfelen of dat na plaatsing niet gewoon gebruikt gaat worden, al waken ze ervoor dit met zo veel woorden te zeggen. Een andere grote klacht is de beperkte informatievoorziening. Die wordt versterkt door het uitblijven van een reactie op de brief van maart.

'Eiffeltorens'

De bewoners verzetten zich dus tegen de plaatsing van de vier ‘Eiffeltorens’, zoals ze de nieuwe turbines noemen. Ze roepen de Bergse politiek op om het voorbereidings- en besluitvormingsproces anders in te richten. De klachten komen overigens tevens uit buurgemeente Tholen, waar de windmolens ook zeker niet onopgemerkt zullen blijven. Hier vreest eveneens een aantal bewoners voor overlast.

In februari schreven de CDA-fracties Tholen en Bergen op Zoom al een brief waarin werd opgeroepen de nieuwe machines niet te plaatsen. In 2016 wilde het college nog acht kleinere exemplaren. GBWP'er Evert Weys maakte in het najaar van 2017 een punt van de mogelijke horizonvervuiling en nachtelijke verlichting.

Stockfoto: Pixabay/Steppinstars