Lijst Linssen wil raadsvergadering over aankoop IRS-pand schrappen

Het terrein van het IRS (Instituut voor Rationeel Suikeronderzoek), waar het college een Agrofoodcomplex wil vestigen met onderwijs- en researchfaciliteiten. Donderdag 23 augustus beslist de gemeenteraad over de aankoop en de ontwikkeling van het pand, waar in totaal 3,24 miljoen euro gemeentegeld mee gemoeid is. (Tekst: Han Verbeem, foto: IRS)

BERGEN OP ZOOM – De raadsfractie van Lijst Linssen wil dat de aankoop en ontwikkeling van het IRS-terrein van de gemeenteraadsagenda van aanstaande donderdag wordt gehaald. Volgens Ton Linssen en Sander Siebelink is er teveel onzekerheid over de invulling en medefinanciering van het te ontwikkelen Agrofoodcomplex, zo schrijven ze in een brief aan het college van B&W: "Er is geen enkele zekerheid dat de HAS Hogeschool haar intrek neemt in het gebouw. Uitsluitsel hierover volgt pas in oktober." Daarmee zou de gehele raadsvergadering geschrapt kunnen worden en dat bespaart de gemeente weer 'energiekosten en personele lasten', aldus Lijst Linssen.

Als tweede argument noemen de briefschrijvers het feit dat er nog geen overleg met de bewoners is geweest. Dat volgt pas ná de besluitvorming door de raad. "Lijst Linssen pleit er voor om een procedure te volgen die gelijkwaardig is aan een ontwerpbestemmingsplan procedure, waarbij belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen en dus hun zegje kunnen doen."

Onduidelijkheid over co-financiëring

Ook is volgens de briefschrijvers onduidelijk hoeveel geld de andere deelnemende organisaties bijdragen aan het te ontwikkelen Agrofoodcomplex. "Er is nog geen enkele financiële zekerheid over commitment inzake subsidies, toezeggingen van andere partijen." Als het aankoopbesluit wordt uitgesteld zal dit waarschijnlijk gevolgen hebben voor leerlingen van het ROC, die dit schooljaar tijdelijk worden indergebracht in het IRS-pand. Lijst Linssen gaat er echter vanuit, dat het college "in overleg met het ROC vast elders een alternatieve vorm van tijdelijke huisvesting kan vinden."

Raadsagenda

Lijst Linssen richt het verzoek om het raadsvoorstel van de agenda te halen aan het college van B&W, Echter, niet het college maar de gemeenteraad zélf stelt de raadsagenda vast via het presidium. Formeel heeft het college geen bevoegdheid in het wijzigen van de agenda. De briefschrijvers geven niet aan waarom ze voor deze benadering kiezen. Wel merken ze aan het eind van hun brief op, dat Lijst Linssen bij een negatief antwoord een ordevoorstel tijdens de raadsvergadering zal indienen, om álsnog het IRS-aankoopbesluit van de agenda te halen.