Lintjesregen 2018: twaalf Leden en één Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tekst en foto's: Han Verbeem (bekijk ook het foto-album met de foto's van de gedecoreerden).

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen zijn vanmorgen 12 Bergenaren onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Elf zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één Bergenaar (ereburger Frans Hazen) is zelfs benoemd tot Ridder. "De dag voor Koningsdag is het gebruikelijk dat een aantal mensen in de schijnwerpers wordt gezet", zo sprak de burgemeester vanmorgen ten overstaan van een volgestroomde schouwburg De Maagd. "We schenken deze ochtend aandacht aan de mensen die zich op vrijwillige basis door het jaar heen inzetten voor andere mensen uit onze samenleving. Met verdiensten waar de samenleving ook écht wat aan heeft!"

De inwoners uit de gemeente die vanmorgen een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, zijn:

Monique Jimkes, Bergen op Zoom. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Monique is jarenlang actief in de wereld van de muziek. Als docente aan gymnasium Het Juvenaat en het CKB en ook is zijn verbonden aan het koor HMR. Maar ook andere koren zoals Musica Cordis, Hèt Concertkoor, Bekoor, You Name It en koor A58. "Een inspirator voor veel mensen en dan met name voor jongeren", aldus Petter.  "Je biedt de leerlingen een podium om hun talenten te ontplooien. En die aanpak betaalt zich terug, want je brengt kinderen bij dat het belangrijk is om vrijwillig mee te werken aan lokale activiteiten." 

Toine Jimkes, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau

Ook Toine, de broer van Monique, is vele jaren actief bij muziek- en zangezelschappen. Hij begon op 11-jarige leeftijd als  organist in de toenmalige Sint-Josephkerk en Heilig Hartkerk. Als 15 -jarige werd Toine de vaste begeleider van kerkkoor Hortus Musicus Religiosus. "Jouw vakkundige inbreng, deskundigheid en betrokkenheid hebben Hortus op een hoog muzikaal niveau gebracht", zo sprak burgemeester Petter hem toe. Daarnaast was hij muzikaal leider bij de BOV, evenals repetiror en pianist in het begeleidingsorkest. Voor zijn verdiensten heeft Toine al eerder de pauselijke onderscheiding ontvangen: Pro Ecclesia et Pontifice.

Jan-Christoffel van der Leek, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is al meer dan 30 jaar actief als bestuurslid van korfbalvereniging de Scheldevogels. Door zijn betrokkenheid is de vereniging in ledenaantal verdubbeld, van 100 naar 200 leden. Ook kreeg de Scheldevogels een nieuw onderkomen op sportpark de Staakberg, met een eigen veld en kantine. Daarnaast was hij betrokken als organisator van activiteiten, om de clubkas van de Scheldevogels te spekken. Hij is zelfs genomineerd als Sportpenningmeester van het Jaar.

Ad van der Boom, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ad is al meer dan 40 jaar bestuurslid van Tamboerkorps Odiles Rapid.  Mede door zijn toedoen zijn er nieuwe en vooral jongere leden bij het korps gekomen. "De inspanningen om leden te werven – jong en oud – en het bewaken van een gezonde boekhouding zijn ook te danken aan jou", aldus burgemeester Petter. "De vereniging is nog steeds gezond. Dit alles tegen de stroom van de ontwikkelingen in, die je bij vergelijkbare muziekgezelschappen ziet." Odiles is nog het enige overgebleven tamboerskorps in Bergen op Zoom. Extra bijzonder is dat Ad de verbinding heeft gelegd tussen Odiles en de wijk Nieuw-Borgvliet, zo merkte Petter op, waar deze vereniging is gevestigd. "Hij heeft de drumband aan de wijk verbonden."

Nol Leys, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nol heeft een jarenlange staat van dienst bij de Stichting Vastenavend. Als Grootste Boer en ook als voorzitter. "Vastenavend en Bergen op Zoom zijn een twee-eenheid. Het feest bestaat hier al eeuwen en is diep geworteld in onze samenleving", aldus burgemeester Petter. "We zien dat in Bergen op Zoom en ook in Halsteren en Lepelstraat. Duizenden mensen vieren het feest of zijn actief binnen de tientallen dweilbands en bouwclubs." Nol was jarenlang één van de sleutelfiguren in het feest. "Daarbij waren jouw creativiteit, bindende kracht, gevoel voor waarden en tradities – maar zeker ook het besef dat ook tradities en gebruiken zich moeten ontwikkelen – bepalende competenties." Daarnaast is Nol op verschillende andere vlakken actief geweest. Bijvoorbeeld bij het vastenavendgezelschap Kendut Nog Trug, en was hij betrokken bij de organisatie van de Nacht van Berrege tijdens de Heerlijkheidsfeesten in 1987.

Pierre Bakx, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Pierre is actief als vrijwilliger bij EHBO Vereniging Ons Bergen. Hij is bestuurslid en evenementencoördinator en levert een bijdrage aan de veiligheid tijdens evenementen. "Het professionaliseren van de EHBO-vereniging en haar vrijwilligers staat bij jou hoog in het vaandel", sprak burgemeester Petter hem toe. "Met jullie inbreng neemt de EHBO-vereniging een grote zorg bij de evenementenorganisatoren uit handen en kunnen de evenementen gewoon doorgaan." Daarnaast is Pierre al 55 jaar verbonden aan de Stichting Alterse Carnaval. Ook is hij gastheer van theater De Maagd, waarbij hij mensen welkom heet en hen naar de zitplaatsen begeleidt.

Rinus Kats, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Rinus heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij tafeltennisvereniging Het Markiezaat. Zo was hij 12 jaar was je voorzitter van de Technische Commissie en je bent nog steeds aan deze commissie verbonden als vicevoorzitter. Ook speelde hij een belangrijke rol in de organisatie van trainingskampen en clinics. Voor zijn inzet binnen heeft Rinus al in 2003 de broeder Hilarius Penning ontvangen. Ook bij voetbalvereniging FC Bergen was hij penningmeester binnen het jeugdbestuur en leider van een seniorenelftal. In de periode van zijn penningmeesterschap was Rinus nauw betrokken bij het FC Bergen-Poliotoernooi. "Dit toernooi is een begrip in Bergen op Zoom", merkte burgemeester Petter op. "Bij dit toernooi wordt geld opgehaald voor het goede doel. En daar slaagde jij, met jouw gedrevenheid, buitengewoon goed in Rinus." Bovendien is hij meer dan 25 jaar collectant voor de Nierstichting en is hij medeoprichter van Digna, de belangenvereniging voor mensen met een nieraandoening.

Ton Hermus, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ton is lange tijd actief als bestuurslid van het bewonerscomité Heimolen. Als secretarisbehartigde hij de belangen van de bewoners. Bijvoorbeeld bij de bezwaren tegen het tracé van de hoogspanningsleiding Rilland- Tilburg. Of bij de protesten tegen de vroegere munitiefabriek. "Je vormt je standpunten op basis van gedegen onderzoek en een open commutatiehouding richting bewoners, organisaties en overheden die bij deze onderwerpen betrokken zijn", aldus burgemeester Petter.  Ton heeft vanuit zijn beroep de landelijk erkende lesmethode ‘Muziek moet je doen’ ontwikkeld. Op vrijwillige basis heeft Ton geholpen om deze methode in te voeren bij scholen her en der in het land, ongeacht de afstanden die hij daarvoor moest afleggen. In 1977 richtte hij het zangkoor Belcanto op. Dit koor heeft 15 jaar bestaan. Verder werd Ton geroemd om zijn sociale vaardigheden. "Hij staat altijd klaar voor anderen, vriendelijk en behulpzaam, maar op zijn eigen bescheiden manier’.

Jan den Ridder, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan heeft een grote staat van dienst in het verenigingsleven: als voorzitter bij serviceclub Kiwanis, waar hij betrokken was bij fundraisingsprojecten ten bate van goede doelen, en als bestuurslid van voedselbank Goed Ontmoet. "Je bent een zeer waardevol bestuurder in deze stichting, met maar liefst 130 vrijwilligers en 400 cliënten", aldus burgemeester Petter.  "Je werft voedsel, chauffeert, verzorgt de PR en doet aan fondsenwerving. Ook organiseer je vrijwilligersbijeenkomsten, wat flink bijdraagt aan de binding binnen de club en je vertegenwoordigt de stichting in regionaal en landelijk overleg over voedselverwerving en logistiek." Daarnaast verzorgt hij kookcursussen voor de Bergse Actieve Senioren en is hij actief voor l’Accolade, een organisatie die mindervalide kinderen en volwassenen. Via Cuisine Culinaire West-Brabant zet Jan zich tijdens een driewekelijkse vakantie in om deze gasten met hun familie een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Bovendien heeft Jan ervoor gezorgd dat deze inzet zich niet beperkt tot lokaal maar ook landelijk niveau van Cuisine Culinaire Nederland.

Fred Quik, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Fred is al decennialang de drijvende kracht achter tal van evenementen. Zo was hij medeoprichter, bestuurslid en muzikaal leider van dweilorkest De Pappegatters. Ook is hij de administrateur en archivaris van Harmonie Oranje Nassau. Bij een andere harmonie, Eendracht Maakt Macht, is hij de tweede dirigent en stuwende kracht binnen de activiteitencommissie. "Daarnaast ben je een grote inspirator en heb je daardoor mensen warm gemaakt om lid te worden van de harmonie. Muziek is en blijft je passie." Ook is Fred actief bij de vastenavendactiviteit Tussen de Schuifdeuren, met name bij de decorbouw – samen met zijn broer Ferd. Tenslotte is Fred betrokken bij de Brabantse Wal Reuzen.

Jan de Kok, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan is al 50 jaar vrijwilliger. Onder andere als EHBO-er tijdens evenementen en voor de Bergse Badmintonvereniging, waar hij zich voor alle hand- en spandiensten inzette. "Jouw inzet Jan, heeft de  vereniging gemaakt tot wat ze is: een levendige en gezonde vereniging waar het gewoon heel erg leuk is daar lid van te zijn", aldus burgemeester Petter. Zulke verenigingen zijn erg waardevol en moeten we koesteren." Sinds 1977 is Jan actief EHBO-er. Daarbij helpt hij de andere leden met zijn expertise en ervaring. Mede vanwege zijn inzet en betrokkenheid is Jan al eerder benoemd tot erelid van zijn vereniging.

Frans Hazen, Bergen op Zoom. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Frans Hazen heeft als directeur-eigenaar van 's lands oudste hotel, De Draak, een grote staat van dienst. Nadat Frans in 1984 het historische hotelcomplex heeft overgenomen is het onder zijn leiding volledig gerestaureerd en in de oude grandeur hersteld. Ook is het uitgebreid met onder meer een restaurant en een dependance aan de andere zijde van de Grote Markt. Een aantal jaren geleden is Frans al door de gemeenteraad benoemd tot Ereburger van Bergen op Zoom. Maar ook buiten het professionele vlak heeft Frans zich maatschappelijk ingezet. "Wat extra bijzonder is, is dat je vanuit jouw beroep als hotellier bereid bent gebleken je op dit vlak ook als vrijwilliger in te zetten", aldus burgemeester Petter. "Jouw kennis en kunde heb je op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau beschikbaar gesteld aan de gemeenschap." Zo heeft Frans zich 22 jaar ingezet als bestuurslid van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen in Ossendrecht. Het gedachtegoed van de instelling is het bieden van mogelijkheden voor minderbedeelden, langdurig zieken en het creëren van kansen voor jongeren. Als voorzitter speelde hij een belangrijke rol in de noodzakelijke professionalisering van de Volksabdij en werd het complex onder zijn leiding uitgebreid en vernieuwd. Binnen het landelijke bestuur van Horeca Nederland heeft Frans zich lange tijd ingezet voor de belangen van de hotellerie in Nederland en in Europa. "Jouw kritisch-opbouwende benadering, vakkundige beargumentering en grote mate van kennis, maakten van jou een zeer gewaardeerd voorzitter", sprak Petter. "Een voorzitter om rekening mee te houden." Ook was hij bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Ook de veerkrachtigheid kenmerkt hem. Zo heeft Frans ook zware tegenslagen het hoofd weten te bieden, onder meer na de brand in 2014 waarbij De Draak bijna ten onder is gegaan. In februari 2016 waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima te gast bij het inmiddels van de brand herstelde hotel.