Meer woningen bouwen, roept VVD op

BERGEN OP ZOOM – De provincie heeft de Brabantse Agenda Wonen geïntroduceerd en daarin is de ambitie opgenomen om de achterstand in de woningbouw in te lopen. Er moet voldaan kunnen worden aan de toekomstige behoefte aan passende woningen. Lokaal mogen we die boot niet missen, stelt de VVD.

Fractievoorzitter Gertjan Huismans stelt vast dat het beleidsplan over het maximaal aantal te bouwen woningen op korte termijn aan herziening toe is. Met die Brabantse Agenda Wonen in gedachten vindt zijn partij het hoog tijd om nu al nieuwe plannen te maken. Tot 2030 moeten er in Brabant nog 120.000 woningen worden gebouwd om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. De VVD roept het college op er voor te waken dat andere Brabantse steden aan de haal gaan met die groeimogelijkheden. Wat deze partij betreft wordt ook Bergen op Zoom een grotere gemeente, met 70.000 inwoners.

Krimp tegengaan

Westelijk West Brabant wordt aangemerkt als krimpregio maar dat hoeft niet voor deze gemeente te gelden, schrijft Huismans. Hij noemt dat scenario zelfs ‘dodelijk voor de vitaliteit en het voorzieningenniveau’. Er moeten juist meer werkgelegenheid, onderwijs en kennisinstellingen komen en dus een bijbehorend woonaanbod, waarmee de gemeente een aanzuigende werking heeft en houdt op nieuwe inwoners. Zo hoopt de VVD vergrijzing en het wegvallen van voorzieningen te voorkomen.

De komst van de HAS Hogeschool is ook een reden om over huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen na te denken, aldus Huismans. Maar daar moet het niet bij blijven, er zijn meer doelgroepen die aandacht vragen. Hij noemt als voorbeelden tevens ouderen, zorgbehoevende inwoners en huurwoningen voor hogere inkomens. De kansen die de aantrekkende woningmarkt biedt moeten door Bergen op Zoom met beide handen worden gegrepen. Tijd voor actie, stelt de VVD.

Afbeelding: Pixabay / Jedom