Minder regels en meer vrijheid bij bouwen

Pimpelpaars of knalroze wordt ook in welstandsvrije gebieden niet toegestaan. (Tekst: Han Verbeem, foto Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De gemeentelijke welstandsnota wordt veranderd en dat komt op het juiste moment – aldus raadslid Piet Roosendaal (GBWP). "Zeker met het oog op de komende omgevingswet", zo stelt hij. Voor GBWP staat vereenvoudiging en deregulering voorop. En daar staat hij niet alleen in. Alle partijen in de Bergse raad zijn het er donderdag over eens: minder regels en meer vrijheid. De vernieuwde nota wijst daarom méér gebieden in de gemeente aan waar welstandsvrij gebouwd kan worden.

De welstandsnota legt vast wat wel en niet is toegestaan bij het bouwen en verbouwen van panden. Steeds meer wijken worden welstandsvrij – en daar gelden geen beperkingen. "Het is goed om te blijven kijken naar welstand, ook vanwege het aantrekkelijk maken van de binnenstad", zegt Maarten van 't Hof (VVD). GroenLinks vind het belangrijk om ook rekening te houden met 'monumentale groenstructuren', zegt Peter van den Ouden. Hij wil bovendien dat bij welstand en toezicht ruiimhartiger wordt gekeken naar het toestaan van zonnepanelen op daken,

Welstandsvrij als regel?

De nieuwe verordening wijst meer en meer welstandsvrije gebieden aan. Als het aan Erik Verbogt (CDA) ligft, zou de situatie juist omgekeerd moeten worden,. "Overal welstandsvrij, behalve in enkele gebieden waar bescherming nodig is." De PvdA is content met de voorstellen om méér vrijheid toe te staan en vraagt aandacht voor de ecxessenregeling. Raadslid Adam Ahajaj: "Deze aanpassing is nodig in welstandsvrije gebieden, maar we willen wél zeker zijn dat er daadwerkelijke handhaving plaatsvindt." Daarnaast noemt Ahajaj 'het spanningsveld' tussen regels rondom bescherming van monumenten enerzijds en het toestaan van verduurzaming.

Excessenregeling

Een excessenregeling zou paal en perk moeten stellen als er té extreme bouwvoorstelling komen voor de welstandvrije zones, en daarmee wordt in de nieuwe verordening een veiligheidsklep ingebouwd. Mede daarom kunnen veel fracties die toch wat huiver hebben voor het vrijgeven van de regels, toch instemmen met het verminderen van welstand. Toch biedt een excessenregeling geen garanties – zegt Reinout Krijnen (Samen 0164). "Denk maar aan de torenflat die nu bij het Groot Arsenaal wordt gebouwd", zo stelt hij en Krijnen verwijst daarbij naar de omstreden Op de Weele-flat. Commissielid Piet Juten (BSD) spreekt zelfs van een stedenbouwkundige 'schandvlek', wat deze flat betreft,

Reactie college.

Wethouder Jacobs bestrijdt dat er bij Op de Weele sprake is van een exces. "Er is daar door een monumentencommissie goed naar gekeken." Wel kan de lokale bewindsman zich voorstellen dat omwonenden niet blij zijn met het bouwvolume. "Maar dat is iets heel anders." Voor Jacobs gaat het bij excessen om bijvoorbeeld kleurstellingen "waarbij iemand zijn huis pimpelpaars zou willen verven." Al met al wordt het nieuwe welstandsbeleid "een stuk liberaler" met het nieuwe beleid. "Deregulering, dáár gaat het hier om." Uiteraard blijft het college aandacht houden voor historische stadsdelen, zoals de jaren 30-bebouwing in de omgeving van de Canadalaan. Zo komt het college tegemoet aan de zorg die eerder door de Vereniging Binnenstad is uitgesproken over de vereenvoudigingsvoorstellen. Daarmee is het voorstel voor alle raadsfracties akkoord en kan het voorstel als hamerstuk doorgeleid worden naar de raadsvergadering van 11 april.