Nieuw elan voor beeldentuin ABG

BERGEN OP ZOOM – Op dit moment ligt de beeldentuin voor Het Nieuwe ABG er even weinig florissant bij. Dat is echter nog maar even zo. Medio maart moet de groenplaats in ere zijn hersteld. Wat kleiner dan voorheen maar minstens zo mooi, aldus Maarten van 't Hof. Hij is één van de initiatiefnemers van de beeldentuin en blij met wat tanteLouise hier helpt te realiseren.

Het idee van de beeldentuin komt van Hendrik Boot en Maarten van 't Hof, beide kunstliefhebbers. Ze hebben een aparte stichting opgericht -luisterend naar de naam Expo Thuis– die kunst dichter bij de bewoners van zorginstellingen moet brengen, zowel binnen als buiten. Van 't Hof vertelt: "Alles wat er in die tuin gebeurt, wordt in goede harmonie met tanteLouise besproken. We zijn blij met het feit dat directeur Jef Pelgrims zo'n kunstliefhebber is. Mede daardoor krijgen we hier de ruimte." Dat is zowel letterlijk als figuurlijk het geval, en als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt in maart of april de hernieuwde beeldentuin weer geopend.

Veel verbeteringen

Maarten vertelt: "Onze stichting zorgt voor de invulling van wat er aan kunstwerken staat. Een comité van een aantal kunstenaars bekijkt wat wenselijk is en ook mensen van tanteLouise hebben hier zeggenschap in natuurlijk. Het moet voor de bewoners weer een mooie plek worden om te vertoeven."

Er blijft ongeveer tweederde van de tuin over, als de bouwwerkzaamheden klaar zijn. Er verdwijnt één vijver maar in de andere komt nu wel water te staan. Dat lukte hiervoor niet zo best, de bodem bleek minder geschikt dat door de ontwerper was aangenomen. In de nieuwe beeldentuin komen geregeld andere kunstwerken te staan, waardoor de plek blijft verrassen. Naast betere verlichting komen er opnieuw een jeu de boules baan, een plek voor muziekoptredens en een container waarin beeldhouwer Gerard Fransen geregeld aan het werk is.

Van plaats wisselen

Ook deze plek is er niet voor de eeuwigheid, meldt Maarten: "Na een jaar of vier, vijf moet hier de definitieve nieuwbouw van tanteLouise verrijzen. Dan is de beeldentuin een jaartje of twee weg. Maar die komt terug, daar waar nu het tijdelijke ABG staat. Eigenlijk zijn de tuin en het ABG dan gewoon van plaats gewisseld." Overigens zullen de bewoners ook in die tussenliggende tijd niet van kunst verstoken hoeven blijven. Stichting Expo Thuis organiseert geregeld tentoonstelling in zorginstellingen, waaronder dan zeker ook Het Nieuwe ABG.

Meer weten? kijk eens op de website van Expo Thuis.