Nieuwe overeenkomsten voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / STEENBERGEN / WOENSDRECHT – Op woensdag 11 oktober ondertekenden de wethouders van de drie Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen nieuwe overeenkomsten voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Bij de ondertekening was ook een vertegenwoordiging van de zorgaanbieders aanwezig.

Eind 2017 lopen de huidige overeenkomsten voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning af. De afgelopen maanden hebben de drie Brabantse Wal gemeenten een proces van relationeel contracteren doorlopen om samen met de zorgaanbieders tot nieuwe overeenkomsten te komen.

Meedenken
Tijdens verschillende overlegtafels, in werkgroepen en tijdens themabijeenkomsten hebben aanbieders mee kunnen denken over de overeenkomsten en de tarieven. Begin september zijn de overeenkomsten met de aanbieders definitief gemaakt. De aanbieders hebben daarbij aangegeven erg tevreden te zijn over het inkoopproces, de nieuwe overeenkomsten en de tarieven.

Overeenkomsten
Er worden een basisovereenkomst en twee resultaatsovereenkomsten getekend. De basisovereenkomst is een overkoepelend document met onder andere afspraken over facturatie en overlegstructuur. De resultaatovereenkomsten hebben specifiek betrekking op de zorg. Er is een aparte resultaatovereenkomst voor begeleiding en één voor huishoudelijke ondersteuning.

Zekerheid
Voor de mensen die zorg krijgen, verandert er niets. De zorg wordt gecontinueerd volgens marktconforme tarieven. Door een lange contractperiode wordt er rust in de markt gebracht en hebben de aanbieders zekerheid en ruimte voor innovatie.

Fotomontage: Gemeente Bergen op Zoom