Ook Bergen op Zoom gaat vluchtelingen en statushouders langer onderdak bieden

BERGEN OP ZOOM – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft Nederlandse gemeentes vanaf een bepaalde grootte gevraagd om vooralsnog 200 tot 400 vluchtelingen op te gaan vangen, langer dan de noodopvang van drie dagen. De gemeente is nu een actieplan aan het opstellen.

In buurgemeente Roosendaal is het al een feit. Daar heeft burgemeester Niederer de raad geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen voor minimaal een jaar. Bergen op Zoom is nog niet zo ver. B en W hebben via de Veiligheidsregio hetzelfde verzoek gekregen maar moeten het nog nader bespreken. Wél worden op het stadskantoor al diverse scenario’s opgenomen in een actieplan. Daarbij wordt meteen de huisvesting van statushouders meegenomen, zo laat gemeentewoordvoerder Erwin Stander weten.

Geen verrassing, wel vragen over de verdeelsleutel

Het gaat ook in Bergen op Zoom om een voorlopig maximum van 400 vluchtelingen, is vooralsnog het uitgangspunt. Of het ook een opvang van minimaal een jaar zal zijn kan de woordvoerder nog niet zeggen; “Alle reële opties nemen we op in het plan, dat het college nog moet bespreken en natuurlijk ook nog naar de raad moet. Op dit moment nemen we als gemeente dus nog geen standpunt in.” Stander geeft aan dat het op zich geen verrassing is voor de gemeente dat dit vraagstuk zich aandient: “We sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Die mensen zijn nu eenmaal in Nederland en daar moeten we nette oplossingen voor bedenken.”

Binnen middelgrote gemeentes klinkt wel steeds vaker de vraag hoe reëel de verdeelsleutel eigenlijk is. Kleinere kernen hoeven vaak helemaal niet voor opvang te zorgen en de echt grote steden niet altijd voor veel meer opvang.