Oproep tot duidelijker verkeersregime in de Bergse binnenstad

BERGEN OP ZOOM – Vier Bergse fracties willen dat fietsers weer meer ruimte krijgen in de binnenstad. Die moet voor iederéén toegankelijk en aantrekkelijk zijn, is de gedachte, en dat kan prima naast veilige wandelplekken voor voetgangers. Daar houdt het wensenlijstje echter niet mee op…

Er is een motie opgesteld door VVD, CDA, GBWP en BSD voor de komende raadsvergadering van december, in het kader van de brede aanpak binnenstad. Daar hoort het bekijken van het huidige fietsregime bij, vinden deze vier partijen.

Op initiatief van de Fietsersbond en het Binnenstadslab zijn in november collegeleden, raadsleden, ambtelijke staf en betrokken belangengroepen naar ’s-Hertogenbosch geweest. Ze hebben daar gekeken naar hoe die gemeente hun binnenstadproject heeft opgepakt. Wat opviel was hoe er met verkeer in de stad wordt omgegaan en dat inspireerde. Geen opeenstapeling van verkeersborden om het verkeer te reguleren. Geen overdaad aan regels maar afstemmingen in het verkeer worden overgelaten aan het gezonde verstand van de bewoners en bezoekers van de (binnen)stad.

Gastvrij

Den Bosch huldigt het standpunt dat fietsers te gast zijn in de winkelgebieden. Zij zijn er welkom, maar worden wel gewezen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van gebruik en omgang met andere weggebruikers. In de praktijk blijkt dat fietsers afstappen als het te druk is om nog fatsoenlijk te fietsen. De enkeling die zich toch onverantwoordelijk gedraagt, wordt aangesproken op dit gedrag en zo nodig beboet. De motie stelt voor er ook in Bergen op Zoom eens op die manier naar te kijken.

Verkeersstromen

De wens is een toegankelijke binnenstad voor iedereen. Mensen die wat slechter ter been zijn of ouders met kinderen hebben er baat bij dat zij met de fiets door kunnen rijden tot de winkel waar ze boodschappen willen doen. Voor een aantal ondernemers kan die Shop&Go insteek bovendien een positieve invloed hebben op de klandizie. Er dient wel meer parkeergelegenheid te komen voor fietsen maar dat was de gemeente al van plan.  

Ander verkeer

Naast fietsverkeer en voetgangers zijn er tevens andere verkeersstromen in het centrum die aandacht verdienen, stelt de motie. Hier wordt op vrachtverkeer gedoeld, dat eveneens zou profiteren van goede regulering, net als de ondernemers. En dan zijn er natuurlijk nog bewoners die als bestemmingsverkeer onderdeel deel uit moeten gaan maken van het geheel. Hoog tijd voor een integraal plan, vinden de vier partijen. Waarin enerzijds wat ruimer baan gemaakt moet worden voor de verschillende verkeersdeelnemers en anderzijds handhaving een belangrijke rol speelt, om te voorkomen dat de goede, gastvrije bedoelingen worden misbruikt.