Overeenkomst tussen geboortezorgnetwerk Qocon en zorgverzekeraar

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Geboortezorgnetwerk Qocon en zorgverzekeraar CZ hebben een totaalpakket kunnen afspreken voor financiering van de integrale geboortezorg en de kwaliteit van de zorg die hiervoor wordt geleverd.

Qocon is een uniek samenwerkingsverband in West-Brabant tussen 1e lijns verloskundigen, kraamzorginstellingen, gynaecologen van het Bravis ziekenhuis en het Bravis ziekenhuis zelf. Door een drempelloze samenwerking tussen de verschillende zorgverleners staat binnen Qocon verbetering van de kwaliteit van de verloskundige zorg aan de zwangere voorop, de zogenaamde ‘integrale geboortezorg’. Met de bekrachtiging van deze samenwerking in financiële- en kwaliteitsafspraken met CZ is Qocon opnieuw een van de koplopers in Nederland.

Constructief traject

Gynaecoloog Peter van Gessel, bestuurslid van Qocon: “Al tijdens de oprichting van ons geboortezorgnetwerk Qocon in december 2016, zijn we gestart met onderhandelingen met de zorgverzekeraars over het totaalpakket voor de geboortezorg. Gezien de belangen van de betrokken zorgverleners, de zorgverzekeraars, maar vooral van de individuele zwangere, zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Het was een intensief, maar constructief traject. We hebben onze ervaringen en expertise gedeeld met de landelijke Taskforce Transitie Geboortezorg. Dat is een door het ministerie van VWS opgerichte werkgroep. Hierdooor is Qocon meteen een trekker is voor andere geboortezorgnetwerken in den lande.”

Totaalpakket

Zorgverzekeraars kunnen sinds 1 januari 2017 ‘integrale geboortezorg’ als een totaalpakket inkopen. Tot dan maakten zij aparte financiële afspraken over de geboortezorg met verloskundigen, kraamcentra en ziekenhuizen. Voor iedere zwangerschap is nu binnen het samenwerkingsverband een integrale prijs afgesproken. Dit tarief omvat de kosten van eerstelijns verloskundige zorg, de (eventuele) medisch-specialistische zorg in de tweede lijn en de kraamzorg. Behalve financiële afspraken zijn er ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg die hiervoor wordt geleverd.

Nieuwe mogelijkheden

Het tarief gaat in vanaf het moment dat de zwangere vrouw bij de verloskundige of gynaecoloog komt en geldt voor de gehele zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode, ongeacht wie in de regio de zorg aan de zwangere levert. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om de zorg rondom de zwangere efficiënter en doelmatiger te organiseren. Van Gessel: “Wij denken dat dit akkoord een nieuwe impuls geeft aan de kwaliteitsverbetering rondom de geboortezorg en zijn erg blij dat we in goed overleg met alle spelers binnen de geboortezorg er zó goed zijn uitgekomen. Iedereen heeft zich hiervoor maximaal ingespannen en daar zijn wij trots op.” Naar verwachting volgen nu spoedig afspraken met de overige zorgverzekeraars over het integrale geboortezorgtarief.

Foto: Pixabay/Stefan Schweihofer (stux)