Overname peuterspeelzalen in Bergen op Zoom en Steenbergen

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / STEENBERGEN – LPS Kindcentra, Stichting Kinderopvang Mamaloe en Stichting het Peutercollege NL nemen per 1 januari de 26 peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom en Steenbergen over. Dat is de uiteindelijke uitkomst van de door Bergen op zoom en Steenbergen ingezette weg tot harmonisatie van de peuterspeelzalen en de kinderopvang.

Doel van die harmonisatie is om de kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang gelijk te trekken, het bieden van betere mogelijkheden voor het realiseren van een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor kinderen tussen 2 en 12 jaar én het vormgeven van een toekomstbestendige peuteropvangvoorziening.

Andere partijen

In Bergen op Zoom en Steenbergen werd de opvang van peuters niet meer alleen maar verzorgd door de Stichting Peuterspeelzalen. Ook andere partijen konden daarvoor zorgen, mits ze voldeden aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen. Hiermee ging in feite de ‘markt’ van de peuteropvang open en werd keuzevrijheid geboden aan de ouders om te kiezen voor peuteropvang die het best bij hun kind paste.

Naast harmonisatie van de kwaliteitseisen is er ook voor gekozen om de huidige stichting Peuterspeelzalen te integreren in de kinderopvang.

Overnames

Dat integreren heeft er nu toe geleid dat de peuterspeelzalen per 1 januari aanstaande worden overgenomen door eerdergenoemde partijen. LPS Kindcentra zal de 19 peuterspeelzaallocaties overnemen die gelieerd zijn aan de scholen van de Lowys Porquinstichting (LPS). Stichting Kinderopvang Mamaloe neemt 5 locaties over die verbonden zijn aan de scholen van ABBO en de Stichting Peutercollege NL neemt de peuterspeelzaal over die bij de Islamitische basisschool El Feth is gevestigd. Voor de overnames is inmiddels een sociaal plan overeengekomen.

Stockfoto: Pixabay/Pexels