Parkeren voor gehandicapten verandert

INGEZONDEN MEDEDELING (Gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Het parkeren voor gehandicapten is per 1 juli 2017 veranderd.  Vanaf die datum lopen aanvragen via het team WMO van de gemeente Bergen op Zoom, zijn de kosten van de verplichte keuring voor eigen rekening en mag men met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) alleen nog maar op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen staan.

Voorheen kon men een GPK aanvragen bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom. In het kader van de één-loket-gedachte, ligt dit vanaf 1 juli bij het team WMO. Wel zo makkelijk voor de klant, alle maatschappelijke zaken onder één dak.

Kosten

De kosten voor een GPK zijn ongewijzigd. Deze blijven 60 euro. Een GPK wordt in principe alleen verstrekt na een goedgekeurde verplichte keuring. De kosten van de keuring zijn vanaf 1 juli 2017 voor eigen rekening. Dat vloeit voort uit het raadsbesluit Beleidsnota Parkeren van 25 april 2013. Inwoners hebben keuzevrijheid voor een instantie met onafhankelijke artsen. Met 3 partijen heeft de gemeente afspraken gemaakt. Dat zijn Argonaut, Stichting SAP en GGD. De kosten voor de medische keuring verschillen per partij en liggen tussen de 100 en 200 euro. In incidentele gevallen kan het college zonder medisch advies een GPK toekennen. Dit wordt per aanvraag en individu bekeken. Voor de aanvraag van een GPP worden geen kosten in rekening gebracht. Men kan een aanvraag indienen voor een GPP als men in het bezit is van een zogenaamde GPK-bestuurder.

Waar kan men parkeren?

Gehandicapten kunnen parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Deze zijn te herkennen aan het blauwe E06 bord (zie afbeelding). Op deze plaatsen kan men, met een zichtbaar geplaatste GPK, gratis parkeren. Bevindt u zich in het betaald parkeergebied en is er geen speciale parkeerplaats beschikbaar? Dan moet u uw auto in een gewoon parkeervak zetten Vanaf 1 juli 2017 moet u daar dan, net als iedereen, voor betalen.

Meer informatie over parkeren voor gehandicapten is te vinden op deze pagina van de gemeentelijke website.