Plan reclamebelasting van tafel: voortaan doorbereking via OZB

BERGEN OP ZOOM – De reclamebelasting wordt zeer waarschijnlijk tijdens de komende raadsvergadering van 18 december afgeschaft en vervangen door de OZB-regeling. Dat is het onverwachte gevolg van de commotie in de raadscommissie, donderdagavond.

Het afschaffen van het huidige systeem scheelt in de zogeheten perceptiekosten (de kosten die de gemeente moet maken om de belasting te innen). Na een korte schorsing in de commissievergadering, aangevraagd door Louis van der Kallen (BSD) kon wethouder Stinenbosch donderdagavond akkoord gaan met een compromis: het huidige voorstel gaat van tafel en zij komt uiterlijk dinsdagavond met een nieuw, uitgewerkt plan ter vervanging van de belasting. Waarschijnlijk zal de heffing worden doorberekend in het eigenaarsdeel van de OZB-belasting.

Transparant

Een duidelijke en transparante reclamebelasting, dat is waar Reinoud Krijnen van Samen 0164 voor pleit.  'Ondernemers zijn niet te beroerd om reclamebelasting te betalen. Maar ze moeten wel weten waarom." Daarom roept hij het college op om in gesprek te gaan met ondernemers.

Andere volgorde

Voor de BSD kan reclamebelasting soms héél ver gaan. "Voor zzp'ers kan een simpel naambordje bij de deur al een aanleiding zijn voor een belastingaanslag." Joey van Aken (PvdA) merkt op dat nog in september een aantal ondernemers geconfronteerd werd met oneigenlijke aanslagen. "Nu zijn we iets aan het repareren door een paar mondige burgers die aan de bel trekken. Dat is niet de juiste volgorde. Het college moet éérst praten met de ondernemers en niet de regels achterstevoren repareren." 

Onduidelijk

VVD-raadslid Joost Pals weet het te waarderen dat het college heeft gezocht naar een vereenvoudiging van het belastingsysteem. Toch ziet hij een aantal onderdelen die 'buiten de boot' zijn gevallen. Hij constateert onduidelijk beleid bij het belasten van reclameborden op agrarische percelen en locaties in het buitengebied. "Een natuurvereniging die een promotievlag plaatst krijgt geen heffing, maar als een ondernemer dat doet volgt wél een belastingaanslag." GBWP-woordvoerder Bunak Sahin merkt op, dat in de verordening nog meer scheve situaties te vinden zijn. Zo betaalt een kleine winkel in de Halsterse Dorpsstraat volgens hem méér reclamebelasting dan een groot warenhuis als IntraTuin, omdat deze onder verschillende categorieen vallen.

Bang voor uitwassen

"Dit voorstel moet écht terug naar de tekentafel", zegt Gertjan Huismans van fractie Punt. "Met dit systeem zet je de deur open voor ongebreidelde reclameuitingen van grote ketenbedrijven en zijn we weer terug bij af", waarschuwt hij. Een zogeheten 'excessenregeling' zal dat niet kunnen tegenhouden. "En de kleinere ondernemers betalen het gelag." Hierna werd de vergadering geschorst. Wordt vervolgd op 18 dcember…