PvdA-afdelingen: Doel snel sluiten vóór ernstig incident

BERGEN OP ZOOM / DOEL – De vier West-Brabantse PvdA-afdelingen én de Vlaamse zusterpartij SP.a eisen gezamenlijk de directe sluiting van de kerncentrale in het Belgische Doel. De PvdA'ers in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Roosendaal en de SP.a in Essen (B), stellen dit na recente incident met Doel-1 van afgelopen weekeinde. De sociaaldemocraten doen in hun grensoverleggende oproep een dringend verzoek aan de federale regering van België om snel tot definitieve sluiting over te gaan 'vóórdat zich een ernstige incidenten voordoet'.
 
"Vanuit onze achterban bereiken steeds vaker bezorgde geluiden over de steeds terugkerende malheur met de kerncentrale", zegt het Bergse PvdA-raadslid Sahin Ergec. "De Belgische autoriteiten kunnen ons inziens de zorgen van onze inwoners niet langer negeren. We zien dan ook deze verouderde centrales het liefst zo snel mogelijk gesloten worden."

SP.a: méér inspraak voor bugers

Niet alleen in ons land maar ook bij onze Zuiderburen uiten de sociaaldemocraten hun bezorgdheid over de kerncentrales, zegt Ergec. Vandaar dat ze gezamenlijk optreden in hun oproep aan de Belgische overheid. "De sluiting van Doel-1 en 2 was voorzien in 2015. Doel-1 werd stilgelegd in februari 2015, zoals voorzien in de Belgische Wet op de kernuitstap van 2013. De Belgische regering nam de voor de SP.a 'onbegrijpelijke' beslissing om deze nog langer open te houden, namelijk tot 2025. "Het probleem is dat voor het langer ophouden van Doel een openbaar onderzoek nodig is", stelt de SP.a in Essen. "Dat deed de Belgische regering niet. Hierdoor mocht de centrale eigenlijk niet heropstarten." De SP.a pleit dan ook voor meer inspraak van burgers.

Realistische oplossing

De PvdA weet dat het hier gaat om een nationale bevoegdheid van België, benadrukt Ergec. "Wij vinden echter niet dat voorbij gegaan mag worden aan de zorgen van onze inwoners. Vooral als beslissingen vanuit België, of elk ander land, invloed kunnen hebben op onze burgers." De PvdA voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van deze burgers. "Daarom roepen wij de Nederlandse én de Belgische autoriteiten op om samen op te trekken in deze. Wij hebben veelvuldig contact met onze PvdA-Kamerleden over deze kwestie en brengen de zorgen van onze inwoners ook over. Het doet ons dan ook goed dat de landelijke PvdA dit punt aanhangig heeft gemaakt."

Ook andere partijen hebben inmiddels hun zorgen geuit waaronder de Bergse raadsfracties van GBWP, VVD en GroenLinks. Maar ook landelijk houdt Doel de politieke gemoederen bezig, merkt Ergec op. "De Tweede Kamer maakt zich terecht zorgen over de veiligheid van de zeven kernreactoren in België, die niet zo ver van de Nederlandse grens staan."

Inspectie op 20 januari

Een aantal reactoren wordt regelmatig afgeschakeld vanwege storingen of problemen. Ergec: "Onze woordvoerder op dit gebied, PvdA Kamerlid Jan Vos, heeft in de pers gereageerd dat nog maar pas is geregeld dat Nederlandse inspecteurs toegang hebben tot de centrales in België. Nederland en België gaan op 20 januari voor het eerst een gezamenlijke controle uitvoeren van een kerncentrale in België." Minister Melanie Schultz en haar Belgische federale ambtgenoot Jan Jambon zijn bij deze inspectie aanwezig, aldus het PvdA-raadslid. "Uiteraard dienen de bevindingen van deze inspectie gedeeld te worden met onze inwoners. Ook houden we nauw contact met onze zusterpartij in België, de SP.a, over dit onderwerp."
 

Foto: Sp.a