Rabobanken richten met vier partners een lectoraat in voor onderzoek naar economische kansen voor de regio

REGIO – Samen met vier partners werken de Rabobanken uit Zuidwest Nederland aan de inrichting van een lectoraat om te onderzoeken hoe de innovaties uit de circulaire en biobased technologieën in de markt kunnen worden gezet. Er liggen volgens de initiatiefnemers prachtige innovaties voor een duurzame toekomst op de plank, maar praktische toepassingen blijven veelal uit. Dit zorgt niet direct voor nieuwe banen of toegevoegde waarde in de markt en in de regio. Het lectoraat wil daar in samenwerking met bedrijven verandering in brengen.

Een lectoraat houdt zich bezig met praktijkonderzoek door een team van onderzoekers met aan het hoofd een lector. Het nieuwe lectoraat gaat zich vooral richten op het in de markt brengen van bestaande biobased technologieën. Daarbij zal worden onderzocht waar de consument en de markt behoefte aan hebben.

Brug tussen studenten, onderzoekers en bedrijven

Douwe-Frits Broens van het Center of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) – een van de partners waarmee de Rabobanken het lectoraat opzetten – geeft aan dat er een multidisciplinaire aanpak nodig is. “Studenten en onderzoekers uit verschillende disciplines zoals marketing, juridisch, chemie en commercieel nemen deel aan praktijkonderzoekprojecten met bedrijven. Zo ontstaat wederzijdse betrokkenheid en dat biedt kansen voor zowel jonge talenten als voor de bedrijven. Via het lectoraat krijgen regionale bedrijven directe toegang tot de studenten. Hier is behoefte aan”.

Zoeken naar kansen

Waar kansen liggen en waarom bepaalde technologische ontwikkelingen niet tot business leiden zijn vraagstukken die binnen het lectoraat aandacht krijgen. Wibo van Hekken licht namens acht Rabobanken in Zuidwest Nederland toe: “De vraag naar biobased materialen start bij de consument. De kunst is om deze vraag te verbinden aan de kracht van onze regio. We hebben onderwijskracht, chemici en boeren in de regio. De potentie is enorm. Door meer en beter samen te werken in biobased ketens kunnen we grootse dingen bereiken”.

Uitdagingen

Als voorbeeld noemt Van Hekken huishoudelijke plastics. “Hoe mooi zou het zijn als we alle huishoud plastics in de regio vervangen door bioplastic. Dan maken we met z’n allen een statement. Natuurlijk zitten aan dit idee haken en ogen, maar hier liggen mooie uitdagingen voor het lectoraat”.

Start in 2021

Het doel is om begin 2021 met het nieuwe lectoraat te starten. Momenteel worden bedrijven benaderd om er over mee te denken en mogelijk straks deel te nemen aan de kenniskring en praktijkprojecten. “We willen samen met bedrijven dit lectoraat opzetten en daarnaast gaan we ook in gesprek met ontwerpers en marketeers om een beter beeld te krijgen van de behoefte van de consument van nu”, aldus Broens.

Hij roept bedrijven die willen meedenken of deelnemen aan het lectoraat op om contact met hem op te nemen. Dat kan via df.broens@avans.nl.

Partners

De vijf partners die het initiatief nemen voor de inrichting van het lectoraat zijn: Centre of Expertise Biobased Economy (Avans Hogeschool / HZ University of Applied Sciences), Rabobanken Zuidwest Nederland, Havenbedrijf Moerdijk, Green Chemistry Campus en Circular Biobased Delta.