Samenwerking Saver en Stichting Natuurpodium van start

INGEZONDEN MEDEDELIG

Onlangs ondertekenden Stichting Natuurpodium Brabantse Wal en afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver een samenwerkingsovereenkomst. Ze slaan de handen ineen om zoveel mogelijk kinderen in West-Brabant te bereiken op het gebied van educatie over duurzaamheid en recycling.

Duurzaamheid en een steentje bijdragen aan de circulaire economie staan aan de basis van beide organisaties. Het Natuurpodium is een educatief bezoekerscentrum waar kennis over de natuur, cultuurhistorie en economische waarde van de Brabantse Wal wordt gedeeld, met een eigentijds onderwijsprogramma. Saver besloot onlangs jaarlijks een ondersteuningsbijdrage aan Natuurpodium ter beschikking te stellen. In ruil daarvoor kan Saver gebruik maken van de faciliteiten van het Natuurpodium aan de Boslustweg in Bergen op Zoom en worden de handen ineen geslagen om educatieve activiteiten te ontwikkelen. Beide partijen trekken gezamenlijk op rondom educatieve activiteiten en ondersteunen elkaar om de naamsbekendheid en de betrokkenheid bij duurzaamheid te vergroten.

Grondstoffenbus

Ook de grondstoffenbus van Saver gaat onderdeel uitmaken van de activiteiten. Deze voormalige SRV-wagen en jongerenbus wordt niet alleen ingezet worden bij voorlichting over afval scheiden op scholen, maar ook tijdens evenementen als bijvoorbeeld Bergen op Zicht.