‘Stop met dat overdreven chauvinisme, het is slecht voor de regio’

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Bij de Wouwse Tol, zo veel mogelijk op 'neutraal' gebied, klonk vanmiddag een dringende oproep aan de Roosendaalse en Bergse stadsbesturen van na de komende verkiezingen. De regio doet het nog altijd niet echt goed, ondanks de economische oplevingen, en dat komt grotendeels door het gebrek aan de wil om samen te werken. Dat moet veranderen, staat in een manifest.

Het is een initiatief van een aantal ondernemersorganisaties uit de regio en de directies van Bravis, Rabobank Zuidwest-Brabant en ROC West-Brabant. Zij zien met lede ogen aan hoe deze regio achterblijft bij de rest van Nederland. waar het groei betreft, en dat komt voor een serieus deel omdat gemeenten hier niet echt samenwerken. Met een manifest willen ze de nieuwe stadsbesturen op gaan roepen het roer om te gooien, het heersende chauvinisme achter zich te laten en te gaan werken aan een bloeiende regio.

Geen vrolijkmakende voorbeelden

De genoemde voorbeelden van wat er mis is of gaat stemmen niet vrolijk. De groep werkende inwoners in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar slinkt in West-Brabant, aldus de Rabobank. Of ze ook echt vertrekken, dan wel alleen elders werk zoeken en vinden, is nog niet geheel duidelijk. Wel is volgens de onderwijssector zeker dat het aantal leerlingen op steeds meer scholen afneemt, soms wel met tien procent. De regio maakt bovendien amper gebruik van de vele 'potjes' die er zijn om regionale ontwikkelingen te stimuleren met stimuleringsfondsen vanuit Europa, het rijk of de provincie. Er gaan vele tientallen miljarden naar regio's om oms heen, maar niet naar Zuidwest-Brabant omdat er amper sprake is van initiatieven.

Om je heen kijken

Heel veel redenen tot zorg dus, vinden onderwijs, zorg en bedrijfsleven. En als voornaamste reden zien ze dat bestuurders niet of in ieder geval veel te weinig over hun eigen schaduw en gemeentegrenzen heen willen stappen. Het is vooral een naar binnen gerichte blik en binnen halen wat je kunt, stellen de opstellers van het manifest, terwijl je samen veel sterker staat. Dat bewijzen andere regio's geregeld, maar dan moet je wel om je heen kijken.

Met het vanmiddag online gepubliceerde stuk willen de betrokken partners na de verkiezingen de colleges van Bergen op Zoom en Roosendaal gaan benaderen en ze wijzen op de vele kansen die nu blijven liggen. Woordvoerder René Mol vatte het krachtig samen: "En we rusten niet voordat er ook echt wat meer wordt gedaan. Bovendien helpen we daar graag bij."

Het Manifest (dat nog ondertekend kan worden), vind je hier.

Afbeelding 1: Samenwerkingsverband SamenStadJeSterker