Groene pluim voor Lowys Porquinstichting

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – De Lowys Porquinstichting uit Bergen op Zoom ontvangt als eerste onderwijsinstelling in Nederland een Groene Pluim. Dit is een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland om bedrijven en organisaties te onderscheiden die behoren tot de duurzame koplopers.

Het is de negende keer dat er zo'n Groene Pluim wordt uitgereikt aan een organisatie die bijdraagt aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de VN heeft opgesteld in 2015. Volgens de commissie die de keuze heeft gemaakt is de Lowys Porquinstichting een duidelijke koploper op het gebied van duurzaam ondernemen in het onderwijs. Bij beslissingen die word genomen op het gebied van duurzaamheid staan kinderen centraal, aldus de commissie. De Lowys Porquinstichting heeft met mooie resultaten en vooruitzichten stappen gezet in het inzetten van duurzame energiebronnen. Waar nodig zijn daarvoor zelfs bestuurlijke besluitvormingspatronen doorbroken.

3 O’s

De drie O’s; Overheid, Ondernemingen en Onderwijs, komen in deze uitreiking samen. Er wordt eerste instantie vaak gekeken naar de verschillen die er zijn tussen Onderwijs en Ondernemingen, maar deze toekenning maakt duidelijk dat er ook veel overeenkomsten zijn en dat het goed zou zijn om daarbij van elkaar te leren.

'Niet uitstellen maar doen!'

De Groene Pluim onderscheidt duurzame koplopers die bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Developments Goals uit 2015. Peter van den Eijden, bestuurslid VNO-NCW Midden-Brabant en jurylid: “Het doel is om er samen voor te zorgen dat deze regio behoort tot de koplopers, zowel landelijk als Europees. Duurzaamheid is geen begrip, maar een mindset. Niet uitstellen maar doen!”

Niet alleen duurzaam

Om in aanmerking te komen voor de Groene Pluim moeten bedrijven actief bezig zijn met energiebesparing, schone energie, afvalreductie, hergebruik van materialen, of het verduurzamen van het productieproces. Bovendien wordt goed werkgeverschap en diversiteit aan medewerkers gezien als kracht van een organisatie. Tevens is een belangrijke voorwaarde dat motivatie, enthousiasme en inspiratie worden gedeeld met anderen. 

Op donderdagmiddag 15 maart reikt wethouder Yvonne Kammeijer de Groene Pluim uit aan de Lowys Porquinstichting, op basisschool De Biezenho in Halsteren.

Eerder kregen de volgende bedrijven een Groene Pluim:
Saver, Ricoh SCM, Lindhout, Bras Fijnaart, Van Oers United, Holonite, Perfetti van Melle en NS componentenbedrijf.