Vier partijen stellen vragen over sloop Halsterse Zweedse huizen

BERGEN OP ZOOM – Onlangs werd duidelijk dat Stadlander van plan is om een aantal van de zogenaamde Zweedse huizen in de Zweedsestraat te Halsteren te slopen. Die zijn na de Watersnoodramp geschonken door de Zweedse regering om de woningnood te lenigen. Vier Bergse fracties hebben zo hun vraagtekens bij dat plan.

De bedoeling is dat op de plaats van de gesloopte huizen nieuwe levensloopbestendige woningen worden gebouwd, maar de fracties van CDA, D66, PvdA en SP fronsen de wenkbrauwen nogal bij dat plan. Ook de Halsterse gemeenschap wordt blijkbaar niet vrolijk van dat voornemen. De woningen staan symbool voor een beladen maar belangrijke periode in de geschiedenis, die veel oudere Halsternaren zich nog goed kunnen herinneren.

Historisch besef

In een tijd waarin herdenken -ook van de Watersnoodramp- juist steeds meer vorm en herdenkplaatsen krijgt, is het weghalen van de woningen geen goed idee. Dat vinden althans de vier landelijke partijen. Ze willen weten of er met de Zweedse regering ooit afspraken zijn gemaakt over behoud van de woningen, maar ook waarom ze niet gewoon in ere worden hersteld. Stadlander wil blijkbaar wel twee woningen in stand houden, dus ziet volgens de briefschrijvers in dat er sprake is van historische waarde. Waarom ze dan niet allemaal herstellen, willen de fracties weten. Ze passen perfect in de omgeving. De vraag aan het college is om hierover met Stadlander in gesprek te gaan.