Werkgroep 30 vraagt input Parallelweg en omgeving voor verkeersplan

BERGEN OP ZOOM – Vandaag hebben leden van Werkgroep 30 een flyer-actie gehouden aan de Parallelweg en in aangrenzende straten. Ze willen zo input van de buurt verzamelen om tot een gezamenlijk plan te komen voor de verkeerssituatie daar.

Goed ingepakt trokken de werkgroepleden naar buiten tijdens de kou, om 350 flyers rond te brengen. Hierin wordt een nieuwe verkeersstroom besproken. Eind vorig jaar is op verzoek van Werkgroep 30 het verkeer in de wijk getoetst door Veilig Verkeer Nederland tijdens een schouw. Daaruit is een adviesrapport voortgekomen en voorgelegd aan de Gemeente. Bewoners wordt nu gevraagd te reageren op dit voorstel. Aan de hand van hun reacties stelt de werkroep een inrichting op, die vervolgens met de gemeente zal worden besproken.

Meer over Wergroep 30 is te vinden op Facebook.

Foto: Werkgroep 30