Wethouder Van der Velden in gesprek met ondernemers Bosstraat

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Dinsdagochtend heeft wethouder Patrick van der Velden met een afvaardiging van ondernemers in de Bosstraat en Korte Bosstraat gesproken, over problemen die zij ondervinden in hun straten. Er kwamen ineens veel klachten waarbij de bedrijven aangaven zich niet gehoord te voelen door de gemeente.

De opmerkingen van de winkeliers betroffen onder meer vervuiling van de straat door een volle container, die niet bereikbaar was voor Saver omdat de paaltjes die de straat afsluiten niet werkten. Het was de bekende druppel in de emmer, in een straat die al langer geteisterd wordt door dit soort ongemakken en overlast, waar ook wildparkeren een dagelijks terugkerend probleem is. Meldigen bij handhaving en andere gemeentelijke kanalen hadden geen effect, de ondernemers waren om te spetteren en zochten de media op. Met een waslijst aan klachten, waarop ook drugshandel en sluiproutes voor verkeer staan.

Communicatie

Wethouder Van der Velden heeft meteen na het vernemen van de klachten de betreffende afdelingen bijeen gebracht en daar dinsdagochtend verslag van gedaan aan de ondernemers. Dat meldt de gemeente dinsdagmiddag in een persbericht. Conclusie is dat verschillende zaken al wel aandacht hadden, maar dat de communicatie vanuit de gemeente richting ondernemers beter kan.

Het feit dat een paaltje in de Bosstraat niet goed werkte en dat daar een week geleden reeds melding van was gemaakt, is aanleiding om nog eens goed te kijken naar het interne proces van de gemeente. “Als medewerkers van ons dat constateren zou het goed zijn dat hiervan ook de consequenties worden overzien. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een ondergrondse container die een paar meter van dat paaltje ligt, niet geleegd kan worden”, vertelde wethouder Van der Velden aan de ondernemers. “De melding is wel binnengekomen en verwerkt, maar de urgentie is niet goed ingeschat”, aldus de wethouder. “Overigens hebben we wel geconstateerd dat de zakken die afgelopen weekend bij de container zijn geplaatst, daar illegaal zijn neergezet. De container zat namelijk niet vol. Afgelopen maandag hebben we het paaltje vervangen en kon Saver de container legen”.

Verlichting in dealersteeg

Over de verlichting in de Koningstraat kon Van der Velden meedelen dat deze week wordt gestart met de aanleg. Omdat er een elektriciteitskabel in de straat moest worden aangelegd en de gemeente daarbij mede afhankelijk is van de planning van Enexis, had dit een doorlooptijd van vijf maanden. “Dat is iets wat we ook al eerder naar u hadden moeten communiceren, want het stond al geruime tijd in onze planning”.

Wildparkeren

Een ander punt dat de ondernemers een doorn in het oog is, is het grote aantal verkeerd geparkeerde auto’s in de Bosstraat en de Potterstraat. Volgens politie en gemeentelijke BOA’s worden regelmatig bekeuringen uitgeschreven maar het is blijkbaar niet voldoende. Het opvoeren van controles wordt daarom intern besproken. Daarnaast wordt gekeken of er ook fysieke maatregelen genomen kunnen worden om parkeren op trottoirs te beperken of te voorkomen.

Afspraken, ook over een vervolg

Wethouder Van der Velden heeft met de ondernemers afgesproken om de ontwikkelingen in het gebied op de voet te  volgen en het constructieve overleg een vervolg te geven. “Fysieke aanpassingen maatregelen die we in de tussentijd kunnen doen, zullen we ook doen. De lijnen zijn wat mij betreft heel kort. Over en weer elkaar informeren voorkomt deze frustraties”, aldus de wethouder Binnenstad.

Foto: Korte Bosstraat en Bosstraat, Krabbenfoor 2016 (© KijkopBergenopZoom.nl)