Zorg over hulp aan kwetsbare gezinnen

Foto: Pixabay / ThatsPhotography

BERGEN OP ZOOM – De Bergse PvdA wil weten hoe het in Bergen op Zoom gesteld is met de zorg aan kwetsbare gezinen. De raadsfractie van de sociaaldemocraten reageert bezorgd op berichten die vandaag in de landelijke media zijn verschenen en op een onderzoek dat toezichtorganisaties in vijf gemeenten -waatonder Bergen op Zoom- hebben uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld, dat de wijkteams die deze gezinnen begeleiden de complexe problematiek niet aankunnen. PvdA-raadslid Han Verbeem wil opheldering van het College van B&W en vraagt om snelle actie. 

Op dit moment houdt de politiek twee weken reces, als gevolg van de meivakantie. Verbeem vindt de berichten dermate zorgwekkend, dat hij desalniettemin toch op korte termijn actie van het College verwacht. Het PvdA-raadslid vraagt “om op zeer korte termijn een inventarisatie te maken en in contact te treden met de verantwoordelijke instanties:, schrijft Verbeem vandaag in een brief aan B&W. Zijn fractie wil helderheid, ook omdat eerdere signalen van de PvdA over problemen bij gezinshulp door de verantwoordelijk wethouders werden weggewuifd. “Graag willen we in kaart brengen hoe de situatie binnen onze gemeente is.”

Bergen op Zoom is niet de enige gemeente waar toezichthouders problemen geconstateerd zouden hebben; ook Den Helder, Doetinchem, Goeree-Overflakkee en Gouda zijn bij het onderzoek van de toezichtorganisaties van het sociaalm domein betrokken.