Zorgen PvdA over leefbaarheid in aantal Bergse wijken

BERGEN OP ZOOM – Een landelijk onderzoek van Platform31 en het G32-stedennetwerk naar de leefbaarheid in achterstandswijken heeft de nodige verslechtering laten zien. De PvdA maakt zich grote zorgen over situaties in wijken als Warande-Oost, Gageldonk-Oost en Noordgeest. Ook in wijken waar de stadsvernieuwing al is ingezet (Borgvliet/Langeweg, Gageldonk-West, Fort/Zeekant) zijn nog steeds kwetsbare straten volgens de sociaaldemocraten, net als in delen van Halsteren en Lepelstraat.

Raadslid Abdelaziz Danjaoui meldt in een brief aan het collega dat, door bezuinigingen en de opeenstapeling van problemen, het voor veel bewoners steeds slechter wonen en leven wordt op bepaalde plekken. Hij schrijft: “Na jaren van verbetering gaat de leefbaarheid in achterstandswijken weer achteruit. Mensen met schulden, psychiatrische problemen, vroegtijdig schoolverlaters en asielzoekers wonen weer vaker bij elkaar in de buurt. In die buurten woonden al relatief veel mensen met lage inkomens, lage opleiding, schulden en psychiatrische problemen . Door de bezuinigingen op de gezondheidszorg, komen daar relatief vaak psychiatrische patiënten bij. Daklozen stromen vaak door naar een woning in een achterstandswijk en asielzoekers met verblijfsstatus worden ook relatief vaak daar gehuisvest.”

Grens zo goed als bereikt

Door de toenemende concentratie van kansarme groepen raken de grenzen van het incasseringsvermogen van deze wijken in zicht, stelt de PvdA. Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid was er de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor deze problematiek, aldus de fractie. Danjaoui roept het college op om hier weer meer aandacht aan te gaan besteden en vraagt om een concreet plan van aanpak, waarbij ook maatschappelijke organisaties, buurtbewoners en andere betrokkenen een actieve rol krijgen. “Nu de economie weer aantrekt, is het tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien”, aldus het raadslid namens zijn partij.

Afbeelding: © Pixabay/Gerd Altmann