Amerikaanse methode om mensen uit armoedesituaties te krijgen

BERGEN OP ZOOM – Nu de landelijke beperkingen op het armoedebeleid verminderen en weer meer mensen kunnen worden geholpen, wil de PvdA ook lokaal actie op dat vlak. Raadslid Abdelaziz Danjaoui roept het college op er werk van te maken.

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn, aldus Danjaoui. Hij wijst echter op inzichten uit de hersenwetenschap die aantonen dat chronische stress door schulden en armoede de ‘bedrading’ in het brein van mensen verandert. Dit beïnvloedt het functioneren van hersenen negatief en maakt dat mensen minder doelgericht en probleemoplossend kunnen handelen. Hij pleit voor de in Amerika ontwikkelde Mobility Mentoring methode, die deze wetenschap inzet bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale problemen willen oplossen.

Veel Nederlandse gemeenten zouden geïnteresseerd zijn of zelfs al vergaande plannen hebben om ermee aan de slag te gaan en Bergen op Zoom dient daarbij te horen, stelt het raadslid. Hij schrijft: “De PvdA vindt dat mensen moeten worden geholpen als zij met grote schulden kampen.” En er dient anders gekeken te worden naar het gedrag van mensen in zo’n positie, stelt zijn partij.

Neem eerst die stress weg

Afspraken vergeten, beloften niet nakomen, snel opgeven, weinig flexibel zijn en snel boos worden; schuldhulpverleners komen het vaak tegen. 'De cliënt wil niet geholpen worden', is dan vaak de conclusie. Veelal is het geen onwil maar onmacht, aldus de sociaaldemocraat. Bij de Amerikaanse methode worden mensen met structruele financiële problemen bewust gemaakt van de stress waarmee ze kampen, om vervolgens in een stappenplan te werken aan verbetering van hun situatie op gebieden als geld, scholing, gezondheid en huisvesting.

Mensen zijn pas in staat om te doen wat er moet gebeuren als die stress onder controle is en daarom moet de benadering anders worden als het aan de PvdA ligt. “Neem mensen met schulden bij de hand en wijs ze de weg", vraagt raadslid Danjaoui aan het college. Wat hem betreft is die Amerikaanse methode daarvoor uitermate geschikt. Alleen moet de gemeente dan bereid zijn een ‘ruimhartig armoedebeleid’ in te voeren. Hij wil graag van het college weten of de bereidheid daartoe bestaat.

Meer weten over Mobility Mentoring®? Klik hier.

Foto: Pixabay/cocoparisienne