Analyse: Hoe alle vuiligheid bijna op straat kwam te liggen

BERGEN OP ZOOM – Normaal gesproken onthouden we ons als redactie van persoonlijk commentaar op ontwikkelingen en politiek in deze gemeente. We geven nieuws en de woorden van onder meer politici een platform, met de gedachte dat lezers daar vooral zelf een mening over moeten kunnen vormen. Dit proberen we zo objectief mogelijk te doen. Deze keer werden we echter zelf het middelpunt van een politieke discussie. Tijd dus om een uitzondering op die regel te maken en ónze ‘Kijk op’ te geven, in alle rumoer rondom de kwestie ‘afvalinzameling’.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Woensdagmorgen kwam de mededeling van het college dat er begin volgend jaar een proef is gepland waarbij Saver de grijze afvalcontainers van inwoners nog maar eens in de vier weken komt legen. In veel gemeenten om ons heen gebeurt dat al en ook hier wil men het in gaan voeren. Al snel ontstond op social media heel wat commentaar op dat voornemen, dat officieel nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Waarbij velen verwachten, gezien de meerderheid die een coalitie nu eenmaal heeft, dat het gewoon wordt aangenomen.

'Knettergek'

Eén raadslid liet al snel zeer expliciet weten dit helemaal geen goed idee te vinden. Vanaf zijn vakantieadres ging Ton Linssen flink tekeer over de aangekondigde proef. Hij verklaarde het college voor ‘knettergek’, wilde vuilnis voor het gemeentehuis gaan dumpen en riep anderen op zich bij hem aan te sluiten. Deze ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ viel op z’n zachtst gezegd niet goed, bij zowel de gemeente als het college en meerdere andere raadsleden. Al snel ontstond -deels voor en deels achter de schermen- een stevige discussie over hoe de woorden van de Lijst Linssen voorman nu geïnterpreteerd moesten worden.

Grote zorgen

In een op donderdag aan de raadsleden verstuurde verklaring meldde de burgemeester de gebruikte kwalificaties aan het adres van het college niet te vinden passen binnen de gedragscode van de raad. De uitlatingen deden “afbreuk aan het imago van het bestuur van onze gemeente.” Tevens was met Linssen gesproken over “de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid”, waarover de burgervader zich grote zorgen maakte. Hij meldde in het bericht aan de raadsleden dat zo’n oproep nooit had plaatsgevonden en dat onze berichtgeving volgens hem op dat punt onjuist was.

Dat laatste viel vanzelfsprekend bij ons niet in goede aarde. Als we één ding hoog in het vaandel hebben is het eerlijke berichtgeving. We willen ver blijven van verhalen aandikken, de dagelijkse gang van zaken is vaak al groot genoeg. Voor ons was het daarom reden opnieuw contact op te nemen met de gemeente en ook de burgemeester te wijzen op bewaarde correspondentie. Hierom is vrijdagmiddag opnieuw een bericht gestuurd naar alle raadsleden waarin wordt herroepen dat de oproep mogelijk een verzinsel onzerzijds is. Daar zijn we blij mee, we hechten aan onze geloofwaardigheid namelijk.

'Proefballon' aan flarden

Is daarmee de kous af? Allerminst! Ton Linssen heeft alweer gereageerd op de nieuwe brief aan de raad en blijft bij zijn eerdere woorden, meldt hij. Het gelanceerde plan is voor hem nog altijd een ‘proefballon’ en die moet aan flarden, valt te lezen in een mede door zijn fractie ondersteunde verklaring. Dat het ‘volgvee’ (lees: andere raadsleden) verontwaardigd is, deert hem niet.

GroenLinks fractievoorzitter Peter van den Ouden en diens GBWP-collega Aydin Akkaya lieten inmiddels in een brief aan onze redactie weten de woorden van Linssen ‘niet passend, diskwalificerend en ongeloofwaardig’ te vinden. Het maakt de Lijst Linssen voorman niet uit. Hij vindt dat Petter zich niet moet mengen in een politieke discussie en laat expliciet weten geen woord terug te nemen van eerdere uitlatingen in deze. Hij heeft het college nogmaals laten weten dat zijn reactie op de ‘proefballon’ niets te maken heeft met de “oproep voor burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Duurzame aspect ondergesneeuwd

Grootste verliezer in de kwestie is misschien nog wel wethouder Andrew Harijgens. Die zag de aankondiging van de in zijn ogen zeer duurzame inzamelplannen volledig ondergesneeuwd raken in alle discussie. Ook hij nam contact met ons op, om toch hiervoor aandacht te vragen. In een brief aan de raad meldt hij: “Het college vindt duurzaamheid heel belangrijk. We staan met zijn allen voor de uitdaging om wereldwijde klimaatvraagstukken aan te pakken. Ook onze gemeente moet en wil hieraan bijdragen.”

De bestuurder denkt met minder inzameling het nog beter sorteren van afval te stimuleren. Dat is niet alleen beter voor het milieu maar tevens voor het huishoudboekje van de gemeente (en dus tevens, aldus de wethouder in een reactie vanaf zijn vakantieadres, het "huishoudboekje van onze inwoners"). Minder rondes van Saver zijn al een besparing maar vooral de verwerking van restafval is nogal een kostenpost. Daarnaast heeft de gemeente landelijke doelstellingen te halen en moet de hoeveelheid restafval per inwoner al volgend jaar gehalveerd zijn. Die boodschap is de afgelopen dagen behoorlijk op de achtergrond geraakt maar komt zeker terug als de raad zich na het zomerreces mag gaan buigen over de voorgestelde halvering van van het aantal ophaaldagen.

Afbeelding van Pere Serrat via Pixabay