Attero-claim van half miljoen afgewend

BERGEN OP ZOOM – De gemeente hoeft géén naheffing te betalen aan afvalverwerker Attero, omdat er in de jaren 2011-2014 te weinig huishoudelijk restafval zou zijn aangeleverd. Dat is de uitspraak van een arbitragecommissie, in een langlopend conflict tussen de afnemers en de verwerker. Voor Bergen op Zoom  is daarmee een claim van pakweg een half miljoen euro afgewend, aldus de Bergse milieuwethouder Patrick van der Velden.

Bergen op Zoom heeft, samen met andere Brabantse gemeenten en gewesten, een contract tot en met 2017 over de aanlevering van restaval. Door bewuster omgaan met afval en milieu, is de afvalstroom van de huishoudens de laatste jaren drastisch verminderd: er is in totaal 510.000 ton minder aangeboden bij Attero-Zuid in Etten-Leur. De afvalverwerker stelde aanvankelijk, dat zij hierdoor in de problemen kwamen. Brandbaar afval is namelijk óók grondstof voor dit bedrijf, en Attero zag zich genoodzaakt elders extra in te kopen.

Kostenpost van 21 miljoen

Dat zou voor Attero neerkomen op een kostenpost van 21 miljoen euro, waarin het Bergse aandeel op een half miljoen berekend is. De samenwerkende gemeenten en gewesten dienden beroep in en zijn in het gelijk gesteld. Gemeenten mogen niet afgestraft worden omdat ze beter omgaan met het milieu en minder afval produceren. Dit betekent dat er géén zorgen zijn voor de komende jaren. Het contract met Attero voor de aanlevering van (brandbaar) restafval loopt nog tot en met 2017. (Foto: Saver)

Binnenkort: een interview met wethouder Patrick van der Velden over afvalvermindering