Bedrijvencontrole op Meilust en De Linie levert aantal overtredingen op

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Op dinsdag 18 april heeft een onaangekondigde integrale bedrijvencontrole plaatsgevonden in Bergen op Zoom. Deze keer bij bedrijven die gevestigd zijn op industrieterrein Meilust en De Linie. De controle is goed verlopen maar er werden wel wat overtredingen geconstateerd.  

Doel van de integrale controle is om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de activiteten van de bedrijven. In Nederland bevinden zich veel hobbyterreinen die, tegen de regels, in bedrijfsmatig worden gebruikt. Daarom zijn zowel de hobbyterreinen als de bedrijven gecontroleerd.

Integrale uitvoering

De actie voor het uitvoeren van bedrijfscontroles op genoemde plekken vond plaats op initiatief en onder regie van de gemeente Bergen op Zoom. De partners die hieraan meewerkten waren Omgevingsdienst Midden en West Brabant, de Belastingdienst, Douane en politie.

Burgemeester Frank Petter: “Daarom spreken we ook van een integrale controle. Dat betekent dat er door de verschillende partners vanuit hun discipline gecontroleerd wordt of er op de betreffende locaties ongewenste of ontoelaatbare activiteiten worden verricht, die bijvoorbeeld in strijd zijn met wet-en regelgeving.”

Resultaten

De controle is goed verlopen. De ondernemers werkten mee maar er bleken wel wat zaken niet te kloppen. Petter: "We hebben een aantal overtredingen geconstateerd. Denk hierbij aan bodembescherming, opslag/afvoer van afval, vluchtroutes en brandblussers die niet gekeurd of over de datum bleken. Er hebben beslagleggingen plaatsgevonden, er was een tot nu toe onbekende onderneming actief en er is niet-geregistreerd personeel aangetroffen. Tevens zijn er spullen in beslag genomen die gebruikt worden bij het kweken van hennep. Hierbij is een verdachte aangehouden. Verder zijn er diverse kentekens genoteerd en kloppen een aantal zaken niet volgens het bestemmingsplan.” De constateringen die gedaan zijn worden nu verder onderzocht. Bij veel bedrijven was alles op orde of konden kwesties ter plekke worden opgelost.

Het is niet de eerste integrale bedrijvencontrole die onder leiding van de gemeente is uitgevoerd. Vorig jaar vond een dergelijke controle bijvoorbeeld plaats op bedrijventerrein Koningsspil/Steenspil.

Afbeelding: Pixabay/Michael Jarmoluk