Beoordelingslocatie voor mensen met verward gedrag in Halsteren

INGEZONDEN MEDEDELING

HALSTEREN / ZUIDWEST-BRABANT – De Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimtes (SPOR) voor mensen met verward gedrag zijn per 1 april operationeel in Halsteren en in Breda. Dat betekent dat in Midden- en West-Brabant personen met verward gedrag, die geen strafbaar feit hebben gepleegd, niet meer worden overgebracht naar een politiebureau of een cellencomplex. Beoordeling van deze cliënten door de GGZ crisisdienst vindt voortaan plaats in één van deze twee SPOR’s. Ook het vervoer van personen met verward gedrag gebeurt niet langer door de politie maar door de ambulancedienst RAV Midden-West-Noord.

De nieuwe afspraken en werkwijzen hebben betrekking op personen met verward gedrag die zich in een crisis bevinden en in het publieke domein worden aangetroffen. Het gaat om personen die de politie tot nu toe meenam naar het bureau, omdat het onverantwoord was om deze mensen te laten lopen. Deze personen komen vanaf nu direct in handen van gespecialiseerde hulpverleners.

Thuis beoordelen

Personen met verward gedrag die thuis worden aangetroffen, blijven in principe thuis, om daar beoordeeld te worden door de crisisdienst. Als verblijf in afwachting van de crisisdienst  onverantwoord is, kan alsnog besloten worden om de cliënt naar een SPOR te brengen.

Traject ná de SPOR

Het verblijf van een persoon met verward gedrag in de SPOR is normaal gesproken van korte duur. De crisisdienst van de GGZ bepaalt zo snel mogelijk wat de beste plek is voor de cliënt om te herstellen van zijn of haar crisis en om verder behandeld of begeleid te worden. Er zijn afspraken gemaakt tussen zorginstellingen, maatschappelijk werk en hun crisisdiensten over nazorg en ondersteuning in een vervolg-opvanglocatie of thuis.

Pilot van een jaar

Het gaat om een pilot van een jaar,. De pilot wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de doelgroep en om te bepalen wat de best passende structurele oplossing is. Deze pilot maakt onderdeel uit van de totale aanpak voor personen met verward gedrag waarbij gemeenten, politie, ambulancedienst, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties samenwerken o.a. in Midden- en West-Brabant.

Stockfoto: © Pixabay/Gerd Altmann