Bergse raad kiest voor volledige openbaarheid bij debatten over gemeentelijke taken

Alleen Gerjan Huismans (fractie Punt) beraadslaagt liever achter gesloten deuren over de gemeentelijke taken: “Openbaarheid leidt niet tot politieke consensus.” (Tekst: Han Verbeem. Foto: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – De fractievoorzitters van de gemeenteraad gaan de drie bijeenkomsten over de gemeentelijke taken, die binnenkort plaatsvinden, in openbaarheid voeren. Dat hebben ze maandagmiddag besloten. Gertjan Huismans (fractie Punt) is voorstander om een takendiscussie deels achter gesloten deuren voeren maar daarin staat hij alleen. Een overgrote meerderheid kiest voor volledige transparantie en openheid.

Al lange tijd wil de raad een zogeheten ‘takendiscussie’ houden waarbij ingrijpende reorganisaties binnen de gemeentelijke afdelingen doorgevoerd worden. En dat is nodig om de loodzware miljoenenschuld te kunnen aanpakken. Na een eerste werkbijeenkomst in Gebouw-T, eind vorig jaar, staan nu drie vervolgsessies op stapel. Maandagmiddag hebben de fractievoorzitters tijdens het maandelijkse presidiumoverleg (de agendacommissie van de gemeenteraad) besloten om álles in openbaarheid te bespreken.

Consensus

De griffier had namelijk de fractieleiders in een memo voorgesteld om één van de bijeenkomsten in openbaarheid te behandelen en de overige twee besloten te houden. Huismans denkt met een debat achter gesloten deuren juist politieke consensus te kunnen bereiken. Volgens het lokaal-liberale raadslid is het “niet vijf voor twaalf maar vijf óver twaalf” voor de gemeente als het gaat om de financiën en kostenbeheersing. Dat leverde hem een kritische noot op van Louis van der Kallen (BSD). die verwees naar het hoofdpijndossier van zwembad De Schelp. “Het is juist die consensus die ons hier heeft gebracht”, merkte hij in felle bewoordingen op. “Van mijn part mag de minister of de provincie ingrijpen. Het is een politieke en bestuurlijke puinhoop. Het wordt tijd dat we als raad duaal worden, en dat collegepartijen duaal worden. Dat bereiken we niet in beslotenheid.”

Keuzemenu

Tijdens de takendiscussie krijgen de raadsleden een ‘keuzemenu’ voorgelegd waaruit ze een selectie kunnen maken. Reinoud Krijnen (Samen0164) heeft daar moeite mee, omdat daarmee vooraf gestuurd zou worden op een uitkomst. Ook Huismans is het daarmee eens.

Kijken bij andere gemeenten

Rian Govers (VVD) deed nog een tussenvoorstel: eerst bij andere gemeenten kijken hoe ze daar met dergelijke processen omgaan. Maar daar wilde de burgemeester, als voorzitter van het presidium, niet van weten. “Het is nu tijd om hierover te stemmen”, zo sloot Petter de discussie in het presidium af. De aanwezige fracties van GBWP, VVD, D66, BSD, PvdA, SP en Samen0164 staken vervolgens hun handen op vóór volledige openbaarheid. Lijst Linssen was om principiële redenen afwezig -deze partij boycot alle presidiumbijeenkomsten uit onvrede over het zittende college- en de fracties van CDA en GroenLinks waren verhinderd.