Bergse studenten spannen kroon met fraude studiebeurs

Van de vijf miljoen euro die (oud)studenten over 2014 moesten terugbetalen, komt 207.000 euro van Bergse studenten. Dat blijkt uit gegevens die het DUO bekend heeft gemaakt.
(Bron: Ministerie OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs)

BERGEN OP ZOOM – Studenten in de gemeente Bergen op Zoom spannen de kroon bij fraude met sudiefincanciering. Zo blijkt dat de gemeent op de vierde plaats staat in de fradude-toptien en laat alleen grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag achter zich. Van de in totaal 5 miljoen euro die in 2014 is teruggevorderd aan teveel betaalde studietoelagen, komt 207.000 euro uit de Scheldestad. Dat blijkt uit gegevens die het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) openbaar heeft gemaakt.

De terugbetalingen -vaak met boetes die kunnen oplopen tot 100% van het openstaande bedrag- hebben veelal betrekking op fraude met een uitwonendenbeurs. Studenten geven aan op kamers te wonen maar wonen feitelijk nog bij de ouders thuis. De terugvorderingen zijn sinds 2012 meer dan verdubbeld, wat volgens het DUO te maken heeft met strengere controles en scherpere regelgeving. Tot voor kort moest het DUO bewijzen dat een student met een uitwonendenbeurs feitelijk thuiswonend is maar dat is nu niet meer nodig, Het feit dat de beursaanvrager niet staat ingeschreven op de studentenwoning geldt al als voldoende bewijs.

Geen directe verklaring

Het is niet bekend waarom juist Bergse studenten zoveel frauderen; juist omdat deze gemeente geen onderwijsinstellingen met hoger onderwijs binnen de gemeente heeft. Studenten in Brabantse universiteitssteden als Eindhoven of Tilburg hebben hun financierig beter op orde; hier is in 2014 respectievelijk 154.000 en 74.000 euro teruggevorderd.