Borgvliets ‘straattuig’ vooral baldadige kids, aldus Bergse ‘stadsmarinier’

BERGEN OP ZOOM – Donderdagavond heeft gemeentelijk veiligheidsfunctionaris Jan Bogers de Bergse gemeenteraad bijgepraat over de veiligheid op straat. Aanleiding was grotendeels de sfeer die vorig jaar ontstond in de wijk Borgvliet, met name omdat een clubje jongeren onder de naam 'Straathyena's' mensen lastig viel, uitschold en bedreigde.

Het betrof vooral kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, aldus Bogers. Wethouder Arjan van der Weegen voegde er aan toe dat het om 16 individuen gaat, die bekend zijn bij politie en gemeente. Dat meldt Omroep Brabant in een artikel over de avond. Omdat het om minderjarigen gaat is het alleen lastig er wat aan te doen, blijkbaar. Zeker als het om kinderen gaat die nog geen 12 zijn.

Menigen uiteen over aanpak

De hier en daar gebruikte term 'straattuig' valt niet bij iedereen even goed. Een aantal raadsleden vinden die benaming, mede vanwege de leeftijd van de kids, enigszins tot behoorlijk overtrokken. Er wordt ook nogal verschillend gedacht over de aanpak van de overlast. Waar de één met harde hand wil optreden, denkt de ander dat in gesprek gaan, opvangen en begeleiding bieden meer soelaas biedt. De wethouder en veiligheidscoördinator lieten weten dat er al verschillende trajecten lopen om er voor te zorgen dat het betreffende groepje niet groter wordt. Daar worden onder meer ouders, scholen en welzijnsinstanties bij betrokken.